Wijziging reglement media

De algemene vergadering keurde op 3 juli 2020 een wijziging van het reglement media goed. Dat reglement werd op 22 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 22 oktober 2020 in werking.

De wijziging kwam er omdat de huidige afdeling III.5.2 media van de Codex Deontologie voor Advocaten niet in overeenstemming is met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, meer bepaald daar waar het een zekere beknotting inhoudt van de vrijheid van meningsuiting van de advocaat.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.