Juridische tweedelijnsbijstand | Fiscale fiche & controle rekeningnummer tegen uiterlijk 15 mei 2019.

De fiscale fiches van de uitbetaalde BJB-vergoedingen aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018 staan online. Genereer uw fiche via het privaat luik / persoonlijke fiche (d.m.v. te klikken op uw naam links) / fiscale fiche.

Met het oog op de uitbetaling van van de vergoedingen betreffende de juridische tweedelijnsbijstand, waarover u op een later tijdstip nader wordt geïnformeerd, is het belangrijk dat een (correct) rekeningnummer staat geregistreerd. Hierbij een oproep om uw rekeningnummer tegen uiterlijk 15 mei 2019 te registreren of actualiseren via het privaat luik / persoonlijke fiche / vergoedingen.