Elektronische kennisgeving vonnissen politierechtbank strafrechtelijk

Het gewijzigde artikel 792 Ger.W. schrijft de digitale kennisgeving van vonnissen in burgerlijke en strafzaken voor als preferente wijze van kennisgeving.

Vanaf 24 november 2021 zullen nu ook de politierechtbanken de vonnissen digitaal bezorgen, zij het in een eerste fase enkel de strafvonnissen.

Een kennisgeving aan de advocaat gebeurt via de Jbox, een kennisgeving aan de burger (enkel indien geen advocaat tussenkomt) gebeurt op het nieuwe digitale platform just-on-web van de FOD justitie.

Lees hier de berichtgeving van de voorzitter.

Activeer dus zeker uw Jbox. U kunt inloggen via itsme, en u kunt ook aan (secretariaats)medewerkers mandaat geven om namens u in te loggen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.