Update modellen curatoren | Verzoekschriften kosten en ereloon

Beste confraters-curatoren
 

U stelde het misschien ook vast: er deed zich recent een technisch probleem voor bij het inschakelen van de bewerkingsmodus in het Excelbestand verzoekschrift taxatie met oog op sluiting bij vereffening.

Afdelingsvoorzitter Johan Declercq heeft het probleem op onze vraag onmiddellijk verholpen en voerde tegelijkertijd enkele kleine wijzigingen door:

  • In de verzoekschriften taxatie met oog op sluiting bij vereffening en bij gebrek aan actief, is op de eerste pagina de gevraagde informatie onder het nummer “2 Algemeen” voor wat betreft de BTW aangepast aan wat thans is opgenomen in het geldend vademecum (pagina 49, randnummer 127).
    Er moet niet langer informatie over het BTW-statuut worden verstrekt d.m.v. het VIES-attest (dat niet adequaat blijkt), maar wel via een raadpleging van INTERVAT. Daar is de actuele informatie over het BTW-statuut beschikbaar.

     
  • Er is ook in de inventaris wat gewijzigd omwille van het voorgaande punt inzake de BTW en er is bij het verzoekschrift taxatie met oog op sluiting bij vereffening een document bijgevoegd, dat verplicht dient neergelegd, met name het ontwerp van afrekening op basis van de cijfers in het taxatieverzoek.

Wanneer het faillissement bijzondere kenmerken vertoont dat een gebruik van de modellen ongeschikt maakt, wordt bij voorkeur met eigen modellen gewerkt die een gelijkaardige indeling volgen met oog op een vlotte verwerking op de griffie.

U kan het herwerkt Excelbestand, dat een model begroting kosten en ereloon met oog op sluiting van het faillissement na vereffening (groen model), een model na realisatie onroerend goed met hypotheek (blauw model) en een model inzake de sluiting van het faillissement bij gebrek aan actief (rood model) bevat, raadplegen op de verzamelpagina voor de curatoren.

Oprecht confraterneel
 

Brigitte Vander Meulen
Voorzitter commissie curatoren West-Vlaanderen

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.