Bart's Branie | De Stafhouder van Gdansk, de burn-out en de save the date

Gewezen stafhouder Bart Staelens nam terug poolshoogte op het laatste congres van de FBE, en maakt de link met onze West-Vlaamse jubelarisfeestelijkheden binnenkort

 

Congressen van de Federation des Barreaux Européens kunnen verfrissend zijn, kunnen de ogen openen.

Op het laatste congres was één van de drie onderwerpen, de burn-out.

Klaarblijkelijk is de burn-out bij advocaten geen typisch Vlaams fenomeen, geen typisch Belgisch fenomeen maar een fenomeen dat waart door Europa.  Scepsis die er wel eens opkomt bij oudere advocaten als de term “burn-out” valt, is dus niet echt gegrond.  Zelfs onze Poolse confraters, die zich zo bezorgd tonen om de miljoenen Oekraïeners op te vangen, die talloze uren gratis spenderen om Oekraïense vluchtelingen bij te staan, zijn ermee bezig.  Bovendien zijn het dezelfde Poolse confraters die de balie moeten verdedigen tegen een Poolse staat die een aantal evidente juridische gegevens eigen aan de rechtsstaat, poogt weg te drummen.  Zo werd een Poolse Stafhouder omschreven als een “zeer moedig man”, omdat hij het aandurfde rechters te verdedigen…

Maar nu terug naar de burn-out.

Ook de aangename Stafhouder van Gdansk, die in haar carrière klaarblijkelijk ook nog een aantal jaren rechter was geweest, had geen toveroplossingen.  Er bestonden therapieën, ok.  Ze had het over het belang van vriendschappelijke banden tussen confraters, van de organisatie van culturele en sociale activiteiten.  Wij hebben onze Conferenties van de Jonge Balie, laat ons dus deze Conferenties hun werk doen.  Mooi.  Het ging erom dat naast het professionele, er voldoende ruimte moest gecreëerd worden om zich sociaal uit te leven.

Een van de tradities aan de West-Vlaamse balies, traditie die in ere moet gehouden worden door de West-Vlaamse Balie, bestond erin om advocaten die vijftig jaar balie op de teller te hebben, even speciaal in de bloemen te zetten.

Corona heeft dit verhinderd, Corona blijkt ook over heel Europa te hebben bijgedragen tot een aantal burn-outs.

Er waren nogal wat vijftigjare jubilarissen en de feestelijkheden worden gegroepeerd in drie feesten.

Het eerste feest gaat door in Brugge, en dan komen de oud-Stafhouders Ralf Micholt en Guido Pyck aan bod, samen met Mr. Roger Vanhaelemeesch die net op het vlak van de Conferentie ook zijn grote verdiensten heeft gehad.

Save the date, 11 maart 2023, op de middag, op de bovenste verdieping van het Concertgebouw in Brugge.  Met panoramisch zicht over Brugge, even verbroederen rond drie confraters die hun sporen hebben verdiend, dat is wat de Stafhouder van Gdansk net goed zou vinden.  En zij niet alleen.

Save the date!

 

Bart Staelens

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.