Inleidingszitting bij de collegiale correctionele kamer Kortrijk

De sectieverantwoordelijke correctioneel van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk vestigt de aandacht op de nieuwe werkwijze in de collegiaal zetelende correctionele kamer te Kortrijk (d.i. de K12) waarbij voortaan, voor zover de beklaagde niet is aangehouden, wordt gewerkt met het systeem van een inleidingszittingEr vindt dus geen behandeling plaats op de eerste zitting.

Dit staat uitdrukkelijk zo vermeld op de dagvaardingen die met het oog op de zittingen vanaf 1 september 2023 werden/worden betekend. Op de dagvaardingen staat nl. het  volgende vermeld:

“Dit is een oproeping om te verschijnen op de INLEIDINGSZITTING. Op deze zitting zullen afspraken over de duur van de pleidooien en het uitwisselen van conclusies worden gemaakt. De zaak zal worden behandeld op een latere zitting. Als de beklaagde aangehouden is of niet aanwezig is, wordt de zaak WEL op de INLEIDINGSZITTING behandeld.”

Op de eerste zitting van september werd door de rechters opgemerkt dat deze passage uit de dagvaarding aan de aandacht van heel wat advocaten was ontsnapt.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.