Het slotakkoord van onze allereerste stafhouder

Het is stilaan tijd voor onze stafhouder om de sleutel van ons baliehuis door te geven aan de nieuw verkozen stafhouder. Antoine Van Eeckhout was de allereerste stafhouder van onze balie. We zijn er trots op en bedanken hem voor het vele werk dat hij voor onze balie de afgelopen jaren heeft verzet.

Vandaag nam onze stafhouder tijdens onze virtuele algemene vergadering voor de laatste keer het woord.
We geven graag ook het schriftelijk relaas.


Op 29 juni 2019 overleed mr. Johan Windels. Hij is net geen 70 geworden. Mr. Windels was een geëngageerd confrater, zowel politiek als sportief. Hij was een correct confrater, een intellectueel en juridisch zeer geïnteresseerd.

Op 13 augustus 2019 overleed mr. Luc Willaert. Hij werd 63. Confrater Willaert leefde en werkte in de luwte. ‘Ten volle geleefd, op mijn manier’ vermeldt zijn rouwbericht.

Op 15 december 2019 overleed confrater Matthias Crombez. Een intelligent, gedreven en geëngageerd confrater. Maar vooral onredelijk jong. Hij was amper 30. Het beeld van een lachende, levenslustige jongeling, omringd door een warm, liefdevol gezin, blijft op mijn netvlies gebrand.

Op 8 februari 2020 overleed mr. Jacky Longeville. Hij was een goed advocaat, aimabel ook en steeds behulpzaam. Door omstandigheden moest hij de laatste jaren de advocatenrol lossen. En ook persoonlijk ging het bergaf. De broosheid van het leven. Mr. Longeville is 57 jaar geworden.

Op 14 maart 2020 overleed stafhouder Christian Deleu. Hij werd 70. Stafhouder Deleu was zonder meer een boegbeeld van de toenmalige Kortrijkse balie. Intelligent, rechtlijnig, en zeer scherpzinnig. Stafhouder Deleu was een bijzonder charismatisch en gerespecteerd stafhouder, die het in alle omstandigheden voor zijn confraters opnam. Een advocaat ‘pur sang’. Een vriend ook voor vele Kortrijkse confraters. Christian werd ingevolge de coronamaatregelen in besloten kring begraven. Een gepaster afscheid is een must. Dit kan hopelijk binnenkort.

In het voorbije gerechtelijk jaar overleden ook de volgende ere-advocaten:

- op 8 januari gewezen confrater Paul Verstraete
- op 17 januari gewezen confrater Aime Deconinck
- op 1 februari gewezen confrater Ignace Vandevoorde
- op 22 maart gewezen confrater Alain Decaluwe

2.

Beste confraters,

Op mijn informatiefiche van 27 mei 2018, met oog op de eerste fusieverkiezingen,  schreef ik

… Als stafhouder wil ik gaan voor

  • Op intern vlak: efficiënte organisatie en besluitvorming, IT en communicatie, innovatie, service, teamspirit, sfeer, respect voor afspraken en afdelingen
  • Extern: samenwerking met justitie, communicatie, representatie, doeltreffende klantvriendelijkheid …

Ik hoop dat een paar verwachtingen werden ingelost en er kan gesteld worden dat de balie West-Vlaanderen op relatief korte termijn is uitgegroeid tot een moderne, efficiënte balie. Een homogene balie ook. Eenheid in de verscheidenheid. Met de typisch West-Vlaamse predicaten: no nonsens, low profile, down to earth, hands-on … met een anglofiel trekje ook…

Vriend en vijand zijn alleszins positief over wat hier werd gerealiseerd op 2 jaar.

Ik hoop in elk geval dat het meer is dan perceptie dat ‘Henri’ hip is, dat de afdelingen gerespecteerd worden, dat samenwerking met justitie constructief is en de sfeer binnen de West-Vlaamse balie positief en aangenaam is.

3.

Als deze fusie gelukt is, is dit de verdienste van de 16 raadsleden, de tientallen actieven en de momenteel 14 baliemedewerkers.

Deze twee jaren raad van de orde waren puur teamplay. De raad was heel divers in samenstelling, niet alleen geografisch, maar steeds was de sfeer constructief en eensgezind. Eenheid in verscheidenheid, zoals onze provincie, zoals ook ons beroep trouwens.

Het is altijd delicaat om een aantal raadsleden individueel te vernoemen. Toch wil er een paar uitlichten.

Ik richt mij eerst tot de vertrekkers:

- Prostafhouder Johan Persyn, na jaren van balie-inzet en een jaar stafhouderschap, houdt u het op 31 augustus voor bekeken. Johan, uw inbreng binnen de fusie was van doorslaggevend belang. U slaagde er niet alleen in om de baliemedewerkers over de 4 afdelingen op één lijn krijgen (en dat was voorwaar geen sinecure), maar ook uw organisatorisch en culinair talent bij de vele balie-events was van cruciaal belang. Ik dank u van harte.

- Mr. Jan Leysen, u zal straks vele jaren van engagement voor de raad en de balie beëindigen. U was een vaste waarde binnen de raad, een stemmenkanon ook. U stelde zich in elk debat steeds positief op, vaak met luim, maar steeds met ernst, perfect gedoseerd. U was het ook die de fusiebalie op de mediakaart zette met opendeur- en openbedrijfdagen. Jan, ik dank u voor uw inbreng.

- Mr. Marc Snick, ook u bent een baliecoryfee. Jarenlang lid van de Ieperse balie, stuwer van de fusie en vaandeldrager van de Ieperse fractie binnen de nieuwe balie. U was een smaakmaker in de debatten (en ook ernaast), ongecompliceerd en direct, behalve in dossier ‘de heilige haard’. Marc, bedankt voor uw jarenlange balie-inzet. 

Ook een paar (vermoedelijk) blijvers wil ik even ‘in the picture’ zetten.

- Mr. Bram Vandromme. De vader van Henri. ‘Henri’ is onmiskenbaar symbool van de fusie. Bram, uw inzet voor de balie, geflankeerd door duizendpoot Saïda, was opmerkelijk en doorslaggevend. Uw communicatie en de coronacommunicatie in het bijzonder, was uitzonderlijk goed. Een immens werk trouwens. In de lockdown, die zo’n 100 dagen heeft geduurd, werden meer dan 300 updates gepost. Bram, voor ons beroep hoop ik dat u bestuurder wordt in de OVB; voor onze balie het tegenovergestelde.

- Stafhouder Brigitte Vander Meulen. Akela van de voormalige Brugse balie, moeder van de fusie. Maar vooral onmisbare schakel in het tuchtbeleid. Snel en accuraat in het onderzoek, standvastig en empathisch bij de vervolging. Onder uw auspiciën werden dit jaar 21 tuchtonderzoeken geopend (los van permanente vorming). Daarvan zijn er op vandaag nog 4 hangende voor de tuchtraad. In totaal zijn er momenteel nog 14 zaken hangende voor de tuchtraad. Brigitte, dank u voor de hulp en gewaardeerde adviezen.

- Mr. Rik Devloo. The first, the last, my everything. De first alleszins, u maakt al 22 jaar onafgebroken deel uit van de raad. U kon ook al 21 keer stafhouder zijn, maar u verkiest een rol in de schaduw. Hoewel, u bent omnipresent en u denkt en redeneert ook sneller dan uw schaduw. The last bent u ook, steevast als we op stap gaan. Tenslotte was u ook bijna my everything. Rechterhand Rik is rap en wijs. Etymologisch ligt hij aan de basis van het woord SlimmeRik. Hij is ook gul met goed advies. Amice, dank voor uw steun en wijsheid, uw vrolijkheid en vooral uw vriendschap.

Maar uiteindelijk, beste raadsleden, zijn jullie allemáál ‘primi inter pares’. Dank en chapeau voor jullie - hoeft het herhaald - belangeloos engagement, maar vooral dank ik jullie voor de steun de voorbije 2 jaar.

4.

Even een woord ook aan de confraters die bij deze verkiezing opkwamen, maar niet verkozen werden. Het is goed dat jullie aan deze verkiezing deelnamen. Het getuigt van engagement en dit is motor van ons beroep en garantie voor onze onafhankelijkheid. Houden zo!

5.

Confraters, in de ‘Libre Belgique’ van 15 juni (een stafhouder leest zijn kranten), maakt Maurice Krings, nieuwe stafhouder van de Franstalige Brusselse balie, zich zorgen over de actuele crisis. Uit een bevraging binnen zijn balie bleek dat nagenoeg 50 procent van de respondenten aangaf dat zij de balie zouden verlaten als de economische situatie niet verbetert.

De gevolgen van de crisis zijn volgens stafhouder Krings ongezien.

Ook bij ons is er ongerustheid. Niet zo extreem als in Brussel, maar toch. 85 confraters meldden mij dat zij coronasteun vroegen bij de overheid. Voor een totaal van 120 maanden.

Confraters blijven zich zorgen maken over minder werk. Ander werk ook. De toekomst is onzeker, de oplossing onduidelijk.

Ik denk dat we antwoorden en oplossingen moeten zoeken in kwaliteit, samenwerking en communicatie.

- Kwaliteit is altijd een meerwaarde, dit hoeft geen betoog. Vandaar de accenten op stage, permanente vorming, transparantie en kantoororganisatie. We moeten goed zijn, de besten zelfs!

- Maar ook samenwerking is een must. Niet alleen met andere beroepen, maar ook met de magistratuur. Het overleg met de West-Vlaamse magistratuur was bepalend voor de efficiënte aanpak van de voorbije crisis en heeft ondertussen ook voor vertrouwen en enthousiasme gezorgd. Het besef dat we gemeenschappelijke belangen hebben, zorgt zondermeer voor een positieve dynamiek.

- Communicatie tenslotte. Intern en extern. We moeten ook goed kunnen zeggen dat we goed zijn.

Op de OVB dient zich straks een nieuw team aan, met een gedreven, intelligent en charismatische voorzitter (met Kortrijke roots trouwens) en hopelijk nog twee West-Vlamingen, mrs. Bram Vandromme en Stefan Pieters. Dezelfde accenten zullen wellicht ook door de OVB worden gelegd: kwaliteit, samenwerking en communicatie. Ik volg dit met steun en belangstelling.

6.

Ik betrek in mijn woordje ook graag even de (momenteel) 14 baliemedewerkers. 14 sterke persoonlijkheden met een hart voor onze 1.422 West-Vlaamse advocaten. Ze zijn stuk voor stuk betrokken, efficiënt en betrouwbaar. Hartelijk dank allemaal. Met bijzondere dank aan Kelly en Saïda (mijn rotsen in de branding) om mij door deze twee woelige jaren te loodsen. Goede vaart tenslotte aan Sofie en Kelly, die ons baliesecretariaat na respectievelijk 18 en 6 jaar verlaten, met pijn in ons hart, maar wellicht ook in dat van jullie. Jullie zijn topdames. De balie zal jullie erg missen. Terzijde, dat Kelly tijdens mijn batonnaat 2 kinderen krijgt en nu de balie verlaat, is puur toeval.

7.

Dierbare confraters, mijn mandaat loopt op zijn einde. U gaf mij de grootste eer die een advocaat kan krijgen, dit is uw stafhouder te mogen zijn. U gaf mij het vertrouwen om scheidsrechter te zijn in 1.500 geschillen, uw steun en toeverlaat te zijn bij uw problemen en verdriet, en uw ambassadeur te zijn bij de vele representaties. Ik hoop dat ik dit vertrouwen niet heb beschaamd.

Ik kan u overigens meegeven dat ik eigenlijk best wel fier was om uw balie te vertegenwoordigen.

Vanzelfsprekend door de luister die van deze balie uitgaat, maar ook en misschien vooral doordat ik geflankeerd was door de leukste van haar leden... Dank je Kaatje voor jouw steun en knappe présence, letterlijk en figuurlijk... en dit voor een tweede keer. Bis repetita placent!

8.

Beste confraters, een nieuwe stafhouder dient zich aan. Mr. Rik Crivits heeft veel gaven, daar bestaat geen twijfel over. Het mandaat is hem op het lijf geschreven. De balie kan zich geen beter stafhouder wensen. Beste Rik. Er staan u 2 bijzondere, maar vooral boeiende jaren te wachten. Ik wens u heel veel succes.

9.

Confraters, sta me toe dit batonnaat op te dragen aan de nummer twee op onze tableau. In mijn perceptie, de nummer één. Pa, je stuwde mij naar dit tweede batonnaat. Ik ben daar nu blij om. Het was goed om weten dat je opnieuw in de coulissen zat en me stil (wat voor jou eerder ongebruikelijk is) bemonsterde en steunde. Jammer dat je jouw naam Briek al aan het magazine van de bouwsector gaf, anders was je het gezicht geworden van het populairste baliemagazine van Europa en bleef je eeuwig bestaan. Dat zou pas een passende bekroning zijn geweest.

10.

Met een donatie kan ik in schoonheid eindigen.

Op het diner van de stafhouder vorig jaar, bedankten de gasten mij met geldelijke bijdragen. Er staat 2.860 euro op een daartoe speciaal geopende bankrekening. Ik schenk dit bedrag graag aan de gezamenlijke Conferenties van de jonge balies, voor hun prachtige actie ‘kom op tegen kanker’. Meteen ook een warme herinnering en een eerbetoon aan confrater Matthias Crombez.

Finita est! Het ga jullie goed! Leve de West-Vlaamse balie...

26 juni 2020

Antoine Van Eeckhout
Stafhouder 2018 – 2020

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.