Schikkingskamer ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge opnieuw in werking vanaf 1 september 2021

De wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

De rechter heeft de wettelijke verplichting om een minnelijke oplossing te bevorderen in elke stand van het geding (artikel 730/1 Ger.W.). De advocaat heeft tevens een wettelijke informatieopdracht en een belangrijke rol in het bevorderen van een minnelijke oplossing (artikel 444 Ger.W.).

De ondernemingsrechtbank Gent, de balies van Oost-Vlaanderen en de balie West-Vlaanderen sloten op 20 juni 2019 een protocol af. Op 1 september 2019 werd de schikkingskamer binnen de ondernemingsrechtbank Gent geïnstalleerd en ging een pilootproject van start in de afdelingen Brugge en Gent.

Vanaf 1 september 2021 wordt de schikkingskamer in de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge opnieuw actief. De voorzitter van de inleidingskamer in Brugge zal de zaken die in aanmerking komen voor een alternatieve geschiloplossing op de inleidingszitting verzenden naar de eerstvolgende zitting van de schikkingskamer, ambtshalve of op verzoek van partijen. De schikkingskamer zetelt iedere laatste vrijdag van de maand.

In de oproepingsbrief voor de schikkingskamer zal aan partijen gevraagd worden om in persoon aanwezig te zijn. Partijen kunnen op deze zitting niet schriftelijk verschijnen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is priv├ę en zal niet openbaar worden gemaakt.