Billet d'humeur | Gassancties: Willekeur troef!

Gewezen stafhouder Frédéric Busschaert geeft tegengas tegen de nonchalante afhandeling van gemeentelijke administratieve sancties.
 

Uit de praktijk gegrepen

Cliënte, een West-Vlaams bedrijf, is eigenares van een personenwagen Mercedes V-klasse met in de nummerplaat onder meer de letter “Q”.

De politie van Brussel Hoofdstad Elsene stelt “lastens” dit voertuig proces-verbaal op. Op 23 november 2022 om 11.37 uur stond dit voertuig beweerdelijk verboden geparkeerd in een voetgangerszone te Brussel.

Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en andere reglementaire bepalingen werd het proces-verbaal overgemaakt aan de bevoegde gasambtenaar voor verder gevolg.

Bij gewone brief d.d. 30 november 2022 werd cliënte door bewuste ambtenaar aangeschreven met de boodschap dat haar een administratieve boete werd opgelegd van € 58, te betalen binnen de 30 dagen.

Verweer dient te worden gevoerd, zo vervolgt de ambtenaar, binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving. Het vragen om gehoord te worden kan slechts indien het om een boete van € 116 gaat of, met andere woorden, in casu niet mogelijk.

Het bewuste voertuig van cliënte is nooit in Brussel geweest (dit kan aangetoond te worden aan de hand van de ritregistraties van het bewuste voertuig).

Onmiddellijk na ontvangst van voormeld bericht vraagt cliënte op 9 december 2022 per mail een foto van de vaststelling van de inbreuk op.

Op 22 december 2022 antwoordt de Brusselse gasambtenaar - in het Frans ! - dat er geen foto werd genomen.

Daarbij verwijst die ambtenaar naar artikel 62 van de Wegverkeerswet waarin wordt bepaald dat de vaststellingen van de bevoegde verbalisanten gelden tot het bewijs van het tegendeel en voegt er aan toe dat de verbalisanten niet gehouden zijn tot het nemen van foto’s ter staving van hun vaststellingen.

Ongeacht de vraag of dit artikel wel van toepassing is op vastgestelde “gasovertredingen” ziet de gasambtenaar duidelijk over het hoofd dat bij een gasprocedure dezelfde tegenspraak niet is verzekerd als bij een gewone gerechtelijke procedure alwaar finaal een rechter beslist over de waarde van de vaststellingen van de verbalisanten en het aangereikte tegenbewijs.

Er wordt verder fijntjes aan toegevoegd dat de termijn van 30 dagen binnenkort verstrijkt; daarna is de opgelegde sanctie definitief.

Cliënte kon niet meer tijdig een raadsman raadplegen zodat de sanctie niet meer kon worden betwist.

Bij niet-betaling van de boete wordt het dossier, na betalingsherinnering, door de bevoegde administratie aan een gerechtsdeurwaarder voor invordering overgemaakt. Cliënte ging noodgedwongen over tot betaling van de € 58.

Per brief d.d. 13 januari 2023 ontvangt cliënte van de gasambtenaar van de gemeente Sint-Gillis het bericht dat door een verbalisant (naamloos) werd vastgesteld dat voormelde personenwagen op 9 januari 2013 om 8.59 uur te Sint-Gillis verkeerd geparkeerd stond. Ook deze inbreuk wordt administratief (“gas”) afgehandeld.

U raadt het, het bewuste voertuig was nooit in Sint-Gillis.

Gelukkig werd hier wel een foto van het voertuig genomen en voorgelegd.

Er wordt cliënte een geldboete opgelegd van € 116.

Uit de foto blijkt dat het in overtreding geparkeerde voertuig een personenwagen betreft van het merk Renault.
De fameuze “Q” blijkt in werkelijkheid een “O” te zijn.

Of met andere woorden, het venijn zat in het staartje van de “O”.

Ter herhaling; intussen was de eerste boete van € 58 betaald.

Bij een gerechtelijke afhandeling zou deze vergissing aan het licht zijn gekomen, minstens zouden de rechten van verdediging zijn gerespecteerd.

Een gasambtenaar handelt dergelijke dossiers vaak af vanuit een vastgeroeste administratieve routine.

Bij een kiezer die dagdagelijks bij de gewone dingen des levens met deze willekeur wordt geconfronteerd zullen de politici er niet in slagen het vertrouwen van deze burger in een rechtvaardige justitie te herstellen, alle met luid tromgeroffel door de politieke partijen aangekondigde programma’s ten spijt.

Dit betekent niet dat wij, advocaten, vanuit een bepaalde corporatistische reflex, elke administratieve afhandeling van inbreuken dienen af te wijzen. Het is echter onze steeds weerkerende plicht erop toe te zien dat bij het opleggen van administratieve sancties de rechten van verdediging en de regels van de tegenspraak worden gerespecteerd. Dit is dus op vandaag meestal niet het geval.

Laat ons kritisch blijven telkens wanneer we met een “gasboete” worden geconfronteerd. De beperkte inzet mag geen alibi zijn om alles zomaar te laten passeren.
 

Frédéric Busschaert

 

In de rubriek 'Billet d'humeur' kan u een maatschappelijk (niet noodzakelijk juridisch) relevant opiniestuk op Henri laten publiceren, via henri@baliewestvlaanderen.be. Het kan daarbij ook om een repliek op een eerder verschenen billet d'humeur gaan. 

Commentaar

Simon Deryckere

Geachte Stafhouder,
Geachte Confrater

Volledig akkoord met uw analyse. Mocht u hierin interesse hebben, stem ik graag eens met u af of de uitbreiding van het toepassingsgebied van de groepsvordering hier soelaas kan brengen.

Het probleem is immers vaak dat voor cliënten en hun raadslieden het moeilijk is om hier kostenefficiënt op te treden (verhouding inzet geschil - middelen). Ik pleit er dan ook voor om in dergelijke gevallen van "strooischade" (vele mensen die schade lijden voor telkens een beperkt bedrag) een groepsvordering mogelijk te maken. Dit kan m.i. relatief eenvoudig door het toepassingsgebied van de groepsvordering, zoals thans voorzien in het Wetboek Economisch Recht algemeen te maken (op vandaag in essentie beperkt tot schendingen van het consumentenrecht).

Het is immers net de essentie van een rechtstaat dat de burger ook werkelijk moet kunnen opkomen tegen beslissingen van de overheid.

Ik ben in het kader van de groepsvordering en de uitbreiding van het toepassingsgebied ook al in contact met o.m. politici en confrater De Baere (die een boek publiceerde over de class action). Dit betreft onder meer de uitbreiding naar buitencontractuele geschillen (vb. terrorismeproces). Vraag is of ook geschillen ten aanzien van de overheid hieronder zouden moeten vallen.

Hoe dan ook, dank om dit onder de aandacht te brengen.

Ik wens u hiervan goede ontvangst.

Met confraternele groet,

Simon Deryckere
Advocaat

Geplaatst op di, 07/02/2023 - 08:46

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.