Oekraïne

Als advocaten, die staan voor de verdediging van het recht en rechtstaat, kunnen we niet onberoerd blijven bij de toestand in Oekraïne. We zien een vorm van agressie die we sinds lang niet meer zo dichtbij meemaakten.

Peter Callens, onze voorzitter van de OVB, probeert contact op te nemen met de voorzitster van de nationale bar association van Oekraïne om onze hulp aan te bieden, waar deze nuttig zou kunnen zijn. Samen met de OVB en de andere balies zullen we onze solidariteit ook tonen, in de mate van onze mogelijkheden.

In ieder geval is opnieuw een grote toevloed van vluchtelingen te verwachten. Nu al is sprake van één miljoen mensen die hun huis ontvluchten. Moeten we als advocaat voorbereid zijn op een groot aantal asielprocedures? 

Mr. Sylvie Micholt: 

De Raad van de Europese Unie komt donderdag samen om te stemmen over een bijzonder tijdelijk beschermingsstatuut voor Oekraïners op de vlucht. De ‘richtlijn tijdelijke bescherming’ dateert van 2001, en creëert een juridisch kader om het hoofd te kunnen bieden aan een plotse massale instroom van mensen op de vlucht. Indien goedgekeurd, zou het de eerste maal zijn dat deze Europese noodrichtlijn wordt geactiveerd. Het is nog onduidelijk wat de procedure zal inhouden en of daar een advocaat zal aan te pas moeten komen. 
 

 


Deze mensen krijgen dan een tijdelijk verblijfsrecht (in principe een jaar, maar verlengingen zijn mogelijk), zonder de klassieke asielprocedure te moeten doorlopen. 

EDIT: Het bijzonder statuut werd inmiddels verleend door de EU-Raad.


De OVB lijstte ook de informatie rond de rechtspositie van Oekraïners op hier en hier.
 

 


Er gaan ook stemmen op dat de wachttijden van de 'single permit' (gecombineerde vergunning om een niet-Europese werknemer langer dan 90 dagen in België tewerk te stellen) zouden ingekort worden om Oekraïners op te vangen en tewerk te stellen. Verschillende werkgevers reageren daar al zeer enthousiast op. Maar daarmee is het voorlopig toch opletten geblazen: zo'n vergunning moet in principe aangevraagd worden in het land van herkomst, tot nu toe heb ik geen weet dat die vereiste zou zijn opgeheven. We moeten opletten dat er geen valse beloftes gedaan worden aan vluchtende Oekraïners en dat de opvangacties de deur niet openzetten naar malafide praktijken.


De OVB lijstte ook op welke verplichtingen er voor ons als advocaten gelden ingevolge de economische en financiële sancties tegen Rusland. Zo moet u derdengelden van geviseerde personen of entiteiten blokkeren, kunnen hangende vorderingen geschorst worden, en geldt er een meldingsplicht.

Verder organiseren we vanaf 4 mei 2022 bijzondere zitdagen eerstelijnsbijstand waarbij een eerste juridisch advies wordt verleend aan vluchtelingen in nood.

Er wordt ook uitgekeken naar solidariteits- of andere initiatieven de CCBE organiseert. We houden u daarover op de hoogte.


Rik Crivits
Stafhouder

Alle leden van de raad van de Orde

Commentaar

Koenraad Hinnekens

Waarde,
Ik ben zelf actief in het vreemdelingenrecht. Er zijn een aantal logische uitdagingen die op ons toekomen.

Ik stel voor om minstens per balie een cel op richten naar analogie met de dringende hulpverlening aan asielzoekers maar dan wel toegespitst op twee categoriën asielzoekers/ ontheemdem
a) Wie het terriotirium van Oekra¨nië¨verlaten heeft met inbegrip van de mannen en gewetensbezwaarden of enizinds geprofileerde Russich sprekenden
b) Wie het territorium van een land van de oude Soviet-unie verlaten heeft omdat hij of zij tegen de oorlog is ( thans Rusland en Wit-Rusland ) of die een bedreiging vormt voor de Russische eenheid omdat hij of zij lid of militant is van een andere kerk dan de Russich Ortodoxe kerk

Voormelde cel onderscheid zich van de normale cel dringende zaken asielzoekers doordat de zaken in principe minder urgent zijn en dat het minder voorkomt dat er bij nacht en ontij moet opgetreden worden. Voordeel hiervan is dat voormelde cel een apart leven blijft hebben en dat zij andere deelnemers kan hebben en geschikter is voor kleinere kantoren. Uiteraard gaat het hier om de asielproblematiek in ruime zin zoals sociale steun, omzetting diploma's, welke nuttige ervaring kan in deze maatschappiij aangewend worden. Kan bijvoorbeeld een dokter in de geneeskunde bij voldoende kennis van een begrijpelijke taal, bijvoorbeeld Engels direkt als verpleger in een ziekenhuis ingezet worden ?.

Een pertinente vraag is hoe het zit met een BJB optreden las een dergelijk persoon intrekt bij een bereidwillig persoon die vermogend is of een familelid van het derde knoopsgat.
Als ik in dit verband van dienst kan zijn laat U mij het weten. Het minste wat ik kan doen is uiteraard zelf lid worden van de door mij bedoelde cel en in dit verband mag U desgevallend direkt inschrijven.
Intussen verblijf ik,
Uw bereidwillige confrater,

HINNEKENS Koenraad

Geplaatst op di, 15/03/2022 - 15:25

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.