Bart's Branie | "Corona of niet, met enig optimisme kunnen we de OVB-toekomst tegemoet zien."

In deze rubriek geeft oud-stafhouder Bart Staelens zijn eigenste blik op het reilen en zeilen binnen de Orde van Vlaamse Balies en daarbuiten.

Duidelijke lijnen, kans op een nieuwe lente voor de OVB?

De founding fathers en mother van de OVB hadden zeer democratische bedoelingen.  Er zou een algemene vergadering tot stand komen, die als het ware een parlement van de Vlaamse advocaten zou zijn.  Daar zouden de discussies doorgaan, daar zou het beleid worden vastgelegd en ook kritisch gevolgd worden, daar zou de regelgeving tot stand komen.

Dit is mooi maar dit is ook hachelijk natuurlijk.

Zet zeven advocaten samen en je krijgt acht meningen.  Maak een algemene vergadering met een 70-tal advocaten en maak dan zelf het rekensommetje.

Boeiend was het veelal in de algemene vergadering, efficiënt was het niet steeds.

En dan komt effectief een vorm van politiek om de hoek kijken.  Dan had je af en toe tendenzen aan de Brusselse balie, die eigenlijk droomden van een wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de Nederlandse Orde Advocaten Brussel dan toch weer samen zou gaan met de Franstalige Balie Brussel.  Ofwel waarbij er allerlei uitzonderingen zouden toegestaan worden aan de Brusselse balie.  L’exception de Paris, maar nu voor Brussel.

Dit verlamde de werking soms.

Dit leidde tot discussies met een verborgen agenda.  Die voor de efficiënte werking van de OVB verlammende tendens – tendens die natuurlijk als zodanig mag verdedigd worden – lijkt nu te zijn afgezworen.  Oef, dit zal de werking van de algemene vergadering er toch heel wat makkelijker op maken.

Er is een bestuur gekozen waarvan we nu mogen hopen dat er ééndrachtig aan hetzelfde zeel wordt getrokken. En we zijn natuurlijk ook blij dat twee West-Vlamingen er deel van uitmaken, Stefan Pieters en Bram Vandromme.

De Vlaamse balies hebben bijna allen de stap gezet naar de fusie per provincie.  Ook dit kan leiden tot een efficiëntere werking van de OVB. Het lappendekentje van niet meer aan de 21e eeuw aangepaste kleine balies, is toch in grote mate vervangen door grotere structuren, die kunnen tegemoet komen aan de eisen die nu gesteld worden.  Dit houdt ook in dat de OVB-vergaderingen efficiënter kunnen voorbereid worden en dat er beter samengewerkt wordt.

Blij zijn we eveneens dat één van de twee CCBE-vertegenwoordigers stafhouder Philippe De Jaegere is.  Er kan dus nog op ruimere schaal aan beleidsmedewerking en informatie-uitwisseling worden gewerkt.

Corona of niet, met enig optimisme kunnen we de OVB-toekomst tegemoet zien.

Via Henri houden we u verder op de hoogte.  Met plezier. En hopelijk bloeien er mooie bloemen in deze aangekondigde nieuwe lente.

Bart Staelens

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.