Bart's Branie | Over tieten en barometers

In deze rubriek geeft oud-stafhouder Bart Staelens zijn eigenste blik op het reilen en zeilen binnen de Orde van Vlaamse Balies en daarbuiten.

 

Quota voor vrouwen in de algemene vergadering van de OVB, in de raden van de Orde, bij de keuze van stafhouders, zijn die noodzakelijk??

De balie vervrouwelijkt maar de raden van de Orde, de AV OVB, het aantal stafhouders en nog veel meer de raad van bestuur van de OVB, die zijn nog behoorlijk mannelijk.

Af en toe steekt de vraag naar quota de kop op.  Zijn de behoorlijk mannelijke organen nog representatief?  Worden vrouwelijke stemmen genoeg gehoord?  Verkommert niet te veel vrouwelijk beleidstalent?

Bij discussies over de effectief niet erg representatieve samenstelling van de AV OVB rees enkele jaren geleden de vraag nog eens. Aanvankelijk waren erg weinig vertegenwoordigers in de AV geneigd om quota naar voor te schuiven. Tot enkele macho’s flauwe misogyne onzin begonnen uit te braken, van de weeromstuit waren er plots toch quota-voorstanders. De reglementering werd verschoven naar een volgende vergadering.

Ik deed dus even navraag bij alle leden van de toenmalige raad van de Orde.  Ik was en ben geen voorstander van quota maar ben ik als man, bovendien, niet meer zo jong, blank en zelfs hetero, wel geschikt om over quota te oordelen?

De respons van de raadsleden was duidelijk. Duidelijkst was een kort en krachtig vrouwelijk antwoord: “Ik wens verkozen te worden omwille van mijn kwaliteiten, niet omwille van mijn kwalitieten”.

Tja, deze oneliner gaf de doorslag. Als kwaliteit verkozen wordt, komt automatisch een groep vrouwen de raad binnengestormd. En de AV. Dit duidelijk antwoord kwam mij opnieuw in gedachten bij de presentatie van de resultaten van de advocatenbarometer op de AV OVB van 10 februari.

Bij een klein deel van de mannelijke respondenten op de navraag, was het inkomen de laatste vijf jaar gestegen. Maar bij een bijzonder groot deel van de vrouwelijke respondenten was dit inkomen gestegen. De algemene conclusie was dat de vrouwen volop bezig waren met hun inhaalmanoeuvre.

Rechtlijnig zal de relatie tussen inkomen en functies binnen de balie-organen niet zijn, verre van.  Maar globaal bevestigt de barometer de gunstige lange mars van de dames in de advocatenwereld.  Mooi dus, de kwaliteiten spreken voor zich, quota zijn klaarblijkelijk niet nodig.

Maar laat ons de natuurlijke evolutie misschien toch een klein handje helpen, een specifiek steuntje in de rug voor de enthousiaste vrouwelijke kandidaten bij het stemmen lijkt mij toch wel erg aan te bevelen.

En wie weet, misschien schreeuwen de mannen nog om quota, als de vrouwelijke kwaliteitsgolf over de baliestructuren slaat.  Toch vlug quota invoeren dus?

Bart Staelens

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.