Ere-advocaat en ere-voorzitter André Deceuninck overleden.

De balie neemt met droefheid kennis van het overlijden van de heer André Deceuninck, ere-advocaat en ere-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, en betuigt haar medeleven aan de familie.