What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 26 april 2023

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB

 

Het werd een korte vergadering ditmaal in Leuven, met volgende onderwerpen:

 

1. Verkiezingen nieuwe voorzitter OVB

Na een mandaat van drie jaar dient de OVB een nieuwe voorzitter te kiezen.

Zetelend voorzitter Peter Callens bleek de enige kandidaat te zijn, wat de verkiezingen niet bepaald een thriller maakte.

Het sierde hem dat hij zijn kandidatuur niettemin wenste toe te lichten, met als speerpunt in zijn programma ‘la défense de la défense.’

De vergadering stemde met een vrij ruime meerderheid voor een verlenging van zijn mandaat.

 

2. Voorstelling Advocaat op school

Een concept dat minstens al sedert de jaren ’90 bestaat is toe aan een update en bovenal aan éénmaking over het Vlaamse land, reden waarom de OVB aan het organiseren sloeg.

‘Onze’ mr. Charlotte Benoot en mr. Charlotte Van Neste dachten mee aan dit project, dat zal opgesplitst worden in een klasmoment, een rechtbankbezoek en een ‘onlinebeleving’.

In mei volgt een oproep aan de advocaten om mee te werken, vanaf september worden de scholen bezocht.

 

3. Manama/opleiding advocaat-stagiair

De werkgroep is volop een inhoudstafel aan het uitwerken: wat moet de opleiding zoal aanbieden?

Ook over de financiering dient verder onderhandeld, de decanen vergaderen midden mei.

Er werd bezoek gebracht aan de Franse universiteit, waar een gelijkaardige opleiding loopt.

Gedocumenteerd debat over de opleiding volgt in mei.

 

4. Beslissing aantal bestuurders

Het reglement van orde stelt dat er minimum zes, maximaal acht bestuurders zijn inclusief de Voorzitter.

Na het ontslag als bestuurder van mr. Bram Vandromme tijdens de huidige ambtsperiode werd beslist voort te gaan met zijn zevenen.

Het bestuur dringt thans niettemin aan opnieuw acht bestuurders te benoemen. Zo worden sowieso meer competenties binnengehaald, kan er bij het onvoorzien wegvallen van een bestuurder makkelijker geschakeld worden en is er een betere diversiteit binnen het bestuur, zowel wat geslacht, leeftijd als balie betreft.

De algemene vergadering bevestigde haar akkoord hiermee.

 

5. Bespreking verschillen deontologie OVB/OBFG

Bestuurder Jan Meerts vergeleek de reglementen bij OVB en OBFG: wat loopt gelijk, waar verschillen we?

Een interessante oefening die moet toelaten om mogelijks ons reglement aan te passen of te verbeteren, maar ook waar mogelijk beide reglementen naar elkaar toe te laten groeien.

 

6. Algemene vergadering Diplad

Verslag werd gebracht van de algemene vergadering bij Diplad, waar OVB en onze balies aandeelhouder van zijn.

Door een te laag eigen vermogen moest de alarmbelprocedure gevolgd worden, waarbij de vergadering beslist om verder te werken, de cijfers gaan de goede kant op.

 

7. Expeditie digitaal

Onder impuls van bestuurder Erik Valgaeren werd de Digimeter gelanceerd, om te peilen naar de digitaliseringsgraad van de advocatuur.

Op 4 mei om 16u komt mr. Olivier Sustronck met een workshop naar Kortrijk betreffende de implementatie van nieuwe werkwijzen in de digitale technologie.

 

Na de vergadering nodigde de kersvers herverkozen voorzitter de vergadering uit op een receptie.

Proficiat vanwege de balie West-Vlaanderen en succes gewenst de komende drie jaar!

 

 

Commentaar

Frank Cambien

Mooi verslag van de vice- Stafhouder.
Zo zijn we weer helemaal mee.
Proficiat ook aan de herkozen voorzitter van de OVB.

Geplaatst op ma, 08/05/2023 - 17:07

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.