Colloquium Belgische - Franse rechtsvergelijking: "Grote meerwaarde voor West-Vlaamse advocaten"

Gewezen stafhouder Johan Decadt nam deel aan het colloquium Belgische - Franse rechtsvergelijking op 12 oktober in Rijsel. Hij deelt met ons zijn wedervaren.

 

Dit rechtsvergelijkend congres, oorspronkelijk gepland najaar 2021, werd op 12 oktober 2023 georganiseerd door de balies van Rijsel, Doornik en West-Vlaanderen. Het vond plaats in Hotel de Région Hauts-de-France, zeg maar het provinciaal administratief centrum van vijf Noord-Franse departementen met een gezamenlijk inwonersaantal van 9 miljoen…

Slechts 130 advocaten vonden het de moeite om hierop aanwezig te zijn, waaronder een 20-tal West-Vlaamse advocaten.
De inschrijving was nochtans gratis en catering inbegrepen in de prijs. Alle deelnemers kregen na afloop (met dank aan balie West-Vlaanderen) een geschenkdoos met koekjes van een het gekende merk J.D. uit Lo.

Prostafhouder Rik Crivits nam als eerste het woord in de plenaire zitting en sneed het thema "de advocaat is ondernemer" aan. Hij stond onder meer stil bij het ondernemingsrisico en het faillissement van de advocaat, wat in de praktijk heeft geleid tot (slechts) 117 faillissementen van advocaten in vijf en een half jaar tijd. Anne-Sophie Rogghe, stafhouder van Doornik kaartte het mogelijk probleem van misbruik derdengelden aan, naast de menselijke en fysieke problemen waarmee advocaten te kampen hebben waardoor ze soms hun beroep niet meer kunnen uitoefenen en hoe de lokale balie daarbij kan tussenkomen.  De Rijselse stafhouder Florent Mérau, die snel en onduidelijk sprak, had het o.a. over gewenste en ongewenste tussenkomsten van het parket wanneer advocaten “over de schreef” dreigen te gaan. De stafhouder fungeert als een belangrijke aanspreekpersoon en filter in dat verband.

Na de uitgebreide middagpauze, ideaal voor netwerking, konden de deelnemers kiezen voor deelname aan één van de zes workshops (ateliers). Dat ging van familierecht, erfrecht over sociaal recht, fiscaliteit naar immobiliënrecht, aannemingsrecht tot problemen bij uitvoering van vonnissen. 

De sprekers brachten telkens het Belgische en Franse recht en de praktijk - die vaak van elkaar verschillen - en toegespitst op het ondernemersrecht.

Met een korte resumé van alle workshops en een ludieke slotact (in duet) van stafhouders Rogghe en Mérau werd dit colloquium besloten met een “cocktail de clôture”  en een “pot de l’amitié”.

Ik ben er graag bij geweest en deze Frans-Belgische ontmoeting onder advocaten heeft een grote meerwaarde voor West-Vlaamse advocaten, die regelmatig met grensoverschrijdend recht of grensoverschrijdende procedures worden geconfronteerd.

Proficiat aan de werkgroep van de drie balies die dit congres hebben voorbereid (voor balie West-Vlaanderen:  stafhouder Robrecht Bauwens, mr. Pol Vieren en mr. Isa Degryse).
 

Johan Decadt

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.