Vonnissen vredegerechten voor burgers raadpleegbaar via Just-On-Web

Overeenkomstig artikel 792 Ger.W. moet de griffier binnen vijf dagen na de uitspraak aan elke partij kennis geven van een niet ondertekend afschrift van de beslissing.

Wat de strafrechtelijke vonnissen van de politierechtbank betreft, kunnen alle burgers met een actief Belgisch rijksregisternummer en domicilie in België sedert 24 november 2021 hun vonnis raadplegen op Just-on-web. Het betreft de afschriften van de eind- en tussenvonnissen uitgesproken na 18 juli 2021.

Vanaf 17 april 2023 zijn nu ook de afschriften van de eind- en tussenvonnissen van de vredegerechten, uitgesproken vanaf 1 januari 2023, voor de burger raadpleegbaar op Just-on-web. 

De kennisgeving verloopt als volgt:

partij met advocaat:

  • kennisgeving met afschrift vonnis via de Jbox van de advocaat (titularis)
  • indien geen Jbox: kennisgeving met afschrift vonnis via e-mailadres
  • indien geen Jbox of gekend e-mailadres: kennisgeving met afschrift vonnis via brief

partij zonder advocaat:

  • indien gekend emailadres + actief RRN (+ adres in België): kennisgeving zonder afschrift vonnis via e-mailadres met verwijzing naar just-on-web
  • indien geen gekend emailadres maar wel gekend RRN (+ adres in België): kennisgeving vertrekt automatisch naar B-post (easy2mail – volautomatisch platform) zonder afschrift vonnis met verwijzing naar just-on-web.
  • indien geen actief RRN en/of geen adres in België: kennisgeving met afschrift vonnis via brief

Concreet ontvangt dus de burger het vonnis niet meer niet in de bus, maar enkel een mededeling dat hij moet inloggen op zijn Just-On-Web om van het vonnis kennis te nemen.

Burgers die digitaal minder onderlegd zijn, kunnen terecht bij één van de 600 kiosk-pc's die in de rechtbanken staan. Met ondersteuning van iemand van de griffie kunnen ze daar alle online tools van justitie raadplegen.

Wenst men toch het vonnis op papier te ontvangen, dan kan dit door de griffie te contacteren

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.