Hoe onze stafhouder de eedaflegging beleefde

De balie West-Vlaanderen heeft toekomst.
 

Op 1 september 2020 legden 39 kandidaat stagiairs van onze balie de eed af voor het hof van beroep te Gent.

Kennismaken met de nieuwe stagiairs en hen begeleiden voor het hof was zowat mijn eerste en bijzonder aangename taak als nieuwbakken stafhouder.

Het aantal stagiairs dat onze balie kiest, in vergelijking met de balies Gent (30), Dendermonde (8) en Oudenaarde (0) bevestigt onze aantrekkingskracht. Het valt op dat 14 van de 39 stagiairs die de eed aflegden in Oost-Vlaanderen wonen. De grotere advocatenkantoren lijken de meeste stagiairs aan te trekken en de voorkeurmateries van velen onder hen liggen buiten het traditionele strafrecht en burgerlijk recht.

We verwelkomen deze nieuwe advocaten van harte. Ze starten in een bijzondere tijd en dat was ook zichtbaar omdat ze, coronaproof zoals dat heet, in groepjes van tien, op ruime afstand van elkaar de eed kwamen afleggen. Hun temperatuur was opgemeten bij het binnenkomen van de zittingszaal, zoals bij het binnenkomen in een vreemd land. Eén van hen, Katrien Taveirne, heeft bovendien in een heel recent dramatisch ongeval haar beide ouders verloren. Zij verdient ons diepste respect nu zij toch start als advocaat en zal de steun van haar confraters nodig hebben.

Van de eerste voorzitter, van de procureur generaal en van de stafhouders kregen de stagiairs heel wat raad. Het is hen vanaf nu gegund - met vallen  en opstaan, zoals ook wij dat deden –  het juiste advocatenpad te vinden. Om het hele goede na te streven, zonder van zichzelf de geestelijk afmattende perfectie te eisen. Als balie kunnen wij alleen trots en tevreden zijn. Onder de nieuwe stagiairs bevinden zich advocaten die de advocatuur nieuwe impulsen zullen geven. Zij verzekeren de toekomst van ons beroep.

Rik Crivits
Stafhouder

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.