Christiane Deville overleden

De balie neemt met droefheid kennis van het overlijden van mevrouw Christiane Deville, tot voor enkele jaren werkzaam op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge,  en betuigt haar medeleven aan de familie.

Hieronder vindt u het overlijdensbericht.