Algemene vergadering OVB 22 december 2021

 • De minimumvergoeding voor eerstejaarsstagiairs wordt vanaf 1 september 2022 opgetrokken tot 24.000 euro per jaar of 2.000 euro per maand. Voor tweede en derdejaars blijft het 30.000 euro per jaar of 2.500 euro per maand.
   
 • Bestuurder Bram Vandromme gaf een mooie uiteenzetting over het communicatieplan.
   
 • ​In de procedure die stafhouder Jo Stevens instelde bij de RvS tegen het KB dat het reglement van orde van de OVB goedkeurde adviseerde de auditeur negatief. De RvS zou geen rechtsmacht hebben om te oordelen over reglementen van de OVB (daar is een bijzondere procedure voor die het Hof van Cassatie bevoegd maakt). Voor de auditeur is de OVB dus geen bestuurlijke overheid.
   
 • De minister van Justitie kende het project tot uitwerken van een digitale module CSR (RegCol zeg maar) toe aan de OVB en de OBFG met een budget van 3mio euro.
   
 • De raad van bestuur van de OVB besliste om mr. An De Puydt (balie Brussel) aan te stellen als ombudsvrouw vanaf 1 januari 2022. 
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.