Wegwijzer vredegerechten West-Vlaanderen

Hierbij vindt u een update van de Wegwijzer Vredegerechten. Er zijn o.m. nieuwe vrederechters in Izegem en Waregem, en het Steunpunt bewindvoering werd uitgebreid naar de arrondissementen Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

U vindt in de wegwijzer ook een overzicht en gebiedsomschrijving van de vredegerechten in West-Vlaanderen en een duiding over de kantons waar de toga (niet) wordt gedragen. 

Deze geüpdatete Wegwijzer wordt ook toegevoegd aan de Communicatiecode Rechtbanken.

Commentaar

Frank CAMBIEN

Geachte Voorzitter,

Dank voor deze zeer nuttige informatie.
Eén kleine rechtzetting wat het Vredegerecht kanton Waregem betreft waar ik al 10- tallen jaren plaatsvervangend rechter ben: Waregem is al geruime tijd (vermoedelijk ergens rond 2005) gepromoveerd van gemeente naar stad.
Met vriendelijke groet,

Geplaatst op za, 24/02/2024 - 18:16
Leo Vulsteke

Geachte stafhouder Cambien,

Ik dank u voor uw opmerking in verband met de territoriale omschrijving van het gerechtelijk kanton Waregem.

In onze ‘Wegwijzer vredegerechten West-Vlaanderen’ hebben we de gebiedsomschrijving vermeld zoals die in de wettelijke bepalingen is vastgelegd.

Het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek bevat de gebiedsomschrijving en zetel van de hoven en rechtbanken. Artikel 1 afdeling 7 van dit bijvoegsel vermeldt de volgende territoriale omschrijving van het kanton Waregem:
“De stad Harelbeke en de gemeenten Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waregem.”

In een lezing dat de wetgever zou verwijzen naar de fusiegemeente Waregem – die dan bestaat uit de stad Waregem en de gemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve - zou deze tekst compatibel zijn met de werkelijkheid.

Wanneer we dan evenwel kijken naar de andere vermeldingen in het bijvoegsel stellen we vast dat er ook gesproken worden over onder meer de steden Harelbeke, Roeselare, Ieper …. die ook deelgemeenten omvatten. Dit is eigenlijk ook logisch. Indien één van de fusiegemeenten stadsrechten heeft verworven en de stadstitel draagt, kan ook de nieuwe fusiegemeente de titel ‘stad’ dragen.

De conclusie is dan ook dat uw opmerking (uiteraard) terecht is. De wetgever heeft blijkbaar n.a.v. de ‘promotie’ van Waregem tot stad op 1 januari 2000 vergeten om het bijvoegsel in het Gerechtelijk Wetboek aan te passen.

Ik nam intussen contact op met de bevoegde dienst van de FOD Justitie - het
Directoraat-Generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden – Dienst Rechterlijke organisatie – die mij heeft beloofd om het bijvoegsel te verbeteren. Dit zal mee opgenomen worden in het kader van de wijzigingen van de gebiedsomschrijving van een aantal gerechtelijke kantons n.a.v. de fusies van een aantal steden en gemeenten op 1 januari 2025.

Op die manier zal 25 jaar na datum eer gedaan worden aan de stad Waregem en zijn inwoners!

NB Onze Wegwijzer Vredegerechten zal ik intussen reeds aanpassen.

Leo Vulsteke
Voorzitter vredegerechten en politierechtbank West-Vlaanderen

Geplaatst op di, 27/02/2024 - 08:22

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.