Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2021 tegen uiterlijk 29 februari 2020

Artikel XX.122, § 1, laatste lid WER bepaalt dat de ondernemingsrechtbank jaarlijks de lijst van de curatoren bijwerkt. Met het oog op de actualisering van de lijst opgesteld door de algemene vergaderingen van 20 juni en 7 oktober 2019 (hierna de lijst 2020 genaamd), zal volgende werkwijze worden gevolgd:

De aangepaste lijst zal worden gehanteerd per kalenderjaar omdat artikel XX.122, § 1 WER bepaalt dat de bijgewerkte lijst moet worden gepubliceerd in het register in de eerste week van het kalenderjaar. Pas wanneer de aangepaste lijst kenbaar is gemaakt door publicatie, kan zij worden aangewend. Concreet betekent dit dat de thans bij te werken lijst zal gelden vanaf 1 januari 2021 en dit vanaf de publicatie. Tot 31 december 2020 zal de rechtbank blijven werken met de lijst 2020.

Dit impliceert dat:

  • advocaten die thans op de lijst 2020 staan, zondermeer op de lijst 2021 worden behouden mits zij hun dossier actualiseren en de gevolgde opleidingen gedurende de voorbije, relevante periode preciseren;
     
  • advocaten die niet zijn opgenomen op de lijst 2020, op de lijst 2021 kunnen worden opgenomen in de mate dat zij voldoen aan de voorwaarden.

De concrete instructies vindt u hier.

Hierbij een oproep om tijdig, en dus tegen uiterlijk 29 februari 2020, uw kandidatuur in te dienen of uw dossier te actualiseren.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.