Juridische tweedelijnsbijstand | Dossiers afsluiten tegen uiterlijk 15 juli 2019.

We herinneren u aan de uiterste datum voor het afsluiten van de dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand die werd vastgesteld op 15 juli 2019. Dossiers afgesloten na die datum komen niet meer in aanmerking voor uitbetaling in 2020.
 
De prestaties dienen gestaafd te worden met de documenten zoals bepaald op blz. 60 t.e.m. 62 van het compendium van 1 september 2018.
 
U dient de effectieve prestatiedatum te vermelden op het eindverslag.