Pleiten voor de camera? Het kan in West-Vlaanderen

De afdelingsvoorzitter West-Vlaanderen van de arbeidsrechtbank Gent, Luc Rousseeuw, liet ons weten  dat gisteren, 25 oktober 2018, de arbeidsrechtbank Gent in haar afdelingen Veurne en Kortrijk een eerste pleitzitting heeft gehouden met videoconferentie. Het gaat om een primeur in West-Vlaanderen.
In een arbeidsongevallengeschil hebben de rechters in Veurne geluisterd en gekeken naar de advocaten, van wie de ene advocaat pleitte in Veurne zelf terwijl de advocaat van de tegenpartij pleidooi hield in Kortrijk, voor de camera's van het videoconferentiesysteem.

Dit project is een initiatief van de rechtbankvoorzitter ingevoerd in de arbeidsrechtbank met de steun van de Minister van Justitie.

De bedoeling is om aan de advocaten en de volmachtdragers van de vakbonden uit de regio's Kortrijk, Gent, Antwerpen, Brussel of verder, de gelegenheid te bieden om de verplaatsing naar Veurne in te korten door in het nieuwe gerechtsgebouw te Kortrijk in real time deel te nemen aan een audiovisueel debat. 

Tijdrovende en dure verplaatsingen kunnen op die manier vermeden worden. Dit is een echte efficiëntiewinst. Het systeem is zo geprogrammeerd dat het in beide richtingen dezelfde mogelijkheden biedt. De rechtbank kan dus ook in Kortrijk zetelen terwijl de advocaten in Veurne voor de camera's staan.

Gisteren bleek dat het systeem prima werkt: op drie grote schermen zien en horen de rechters de advocaat of advocaten pleiten op afstand terwijl ook de pleiter(s) zelf de rechtbank perfect kunnen waarnemen.

De weg staat nu open voor een ruimere ingebruikname. Verwacht wordt dat andere advocaten en rechtbanken zullen volgen. De Minister van Justitie heeft immers de intentie om dit geslaagd initiatief uit te breiden.