Vraag m.b.t. onderzoek naar politieverhoren met of zonder tolk

Sofie Verliefde, doctoraatsonderzoeker en beëdigd vertaler-tolk, is aan de Universiteit Gent gestart met een onderzoek naar politieverhoren mét of zonder tolk.
Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre de verhoortechnieken die door de verhoorders worden toegepast, nog doeltreffend zijn bij verhoren met behulp van een tolk. Verder wil de Universiteit ook nagaan in welke mate de tussenkomst van de tolk interfereert met het opstellen van het proces-verbaal

De eerste fase van dit onderzoek bestaat uit het verzamelen van materiaal. Daartoe zal de doctorandus verhoren met en zonder tolk bijwonen en daarvan – mits alle betrokkenen daarmee instemmen – video- en audio-opnames maken, die daarna volledig anoniem worden gemaakt.

Indien er vragen zijn hierrond, kan u haar steeds bereiken op Sofie.Verliefde@ugent.be

Meer info vindt u in haar brief hieronder terug.