Het departement studie, advies, deontologie en ereloongeschillen van uw balie

De taakverdeling binnen de nieuwe raad van de orde is rond. We stellen graag de departementen aan u voor. Het departement studie, advies, deontologie en ereloongeschillen wordt waargenomen door mr. Nicolaas Vinckier (Roeselare) en mr. Alain Vanryckeghem (Ieper), beiden oudgedienden als raadslid in de balies voor de fusie.

Nicolaas en Alain, Waarom kiezen jullie voor dit departement?

Alain Vanryckeghem: laat ik even voor mijn beurt spreken en zeggen dat het voor de stafhouder wel een evidentie zal geweest zijn om mr. Vinckier aan te spreken voor ‘studie en advies’. Hij was de vorige jaren al een geapprecieerd lid van deze werkgroep en verdiende daar meer dan zijn strepen. Ik verneem in de wandelgangen dat mr. Vinckier destijds in de Kortrijkse raad ook al bewierookt werd voor zijn gedegen kennis van ‘de teksten’ en begrijp ondertussen waarom. Geen steen laat hij onomgekeerd, voorwaar een belangrijke eigenschap om deze werkgroep te leiden.

Zelf was ik destijds secretaris van de zogenaamde Ieperse ‘taxatiecommissie’. Ik neem daarom het ‘sub’departement ereloongeschillen voor mijn rekening, naast het departement juridische informatie dat ik nog steeds graag voorzit.

Wat zijn de uitdagingen? 

Nicolaas Vinckier: sedert de eenmaking van de balies stellen we vast dat een aantal historisch gegroeide ‘costuymen’ nog steeds verschillen over de provincie. Denk maar aan de wijze waarop de ereloongeschillen opgelost werden. We slaagden er ondertussen al in deze procedure te uniformiseren, blijft nog onze ambitie om een tekstendatabase aan te leggen  om de beoordelingscriteria te uniformiseren. Het zal de duidelijkheid voor onze advocaten alleen maar vergroten.

Voor het overige ambiëren we de nooit aflatende evolutie in wetgeving en reglementering bij te houden. Voor onze advocaten publiceren we daar vervolgens graag do’s en don’ts over in Henri.

Bedankt voor jullie werk en succes bij het waarmaken van de ambities!

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.