Kijk gegevens fiscale fiche en rekeningnummer pro-Deovergoeding na tegen uiterlijk 24 april 2023

Ontving u in 2022 een vergoeding in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand? Kijk dan zeker uw 'Gegevens fiscale fiche pro-Deovergoeding’ na en wijzig tijdig waar nodig. Vanaf mei kan u vervolgens uw fiscale fiche (inkomsten 2022, aanslagjaar 2023) raadplegen op het privaat luik.

Voor de uitbetaling van de pro-Deovergoeding is het belangrijk dat een correct rekeningnummer is gekend bij de OVB.
Hierbij een oproep om, indien nodig, uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) tegen uiterlijk 24 april 2023 te registreren of actualiseren via my.advocaat.be (mijn profiel).

Als u niet tijdig een rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) opgeeft, wordt de vergoeding overgemaakt aan de balie met oog op verdere opvolging.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.