U bent cyberverzekerd sinds 22 april

Bijdrage van stafhouder Frédéric Busschaert, lid van de raad van de Orde.
 

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) sloot in het voorjaar van 2018 een collectieve cyberverzekering af waarbij de respectievelijke Vlaamse balies de mogelijkheid kregen (niet-verplichtend) voor alle advocaten behorende tot hun balie deze verzekeringsovereenkomst te onderschrijven. Deze verzekering voorziet in dekking voor de schade geleden door cybercriminaliteit en dekking voor eigen fouten ingevolge de niet-naleving van de GDPR-reglementering.

De verzekerden zijn: De OVB en Diplad (en hun respectievelijke bestuurders), de baliesecretariaten, de BJB’s, de jonge balies en de Conferenties en de advocaten van de balies die de verzekeringsovereenkomst hebben onderschreven.

De verzekeringsovereenkomst werd afgesloten met verzekeraar AIG Europe Limited en als tussenpersoon treedt Vanbreda Risk & Benefits op.

De premie bedraagt voor elke advocaat (voor wat de dekking van zijn risico betreft) per jaar € 75,00 en wordt verrekend via de baliebijdrage.

Niet alle balies sloten meteen bij de collectieve verzekering aan. Zo ook niet de toen nog vier West-Vlaamse balies (Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne).  De toenmalige raden van deze vier balies waren van oordeel dat dit een beslissing was die de toen in de steigers staande West-Vlaamse balie zou moeten nemen, temeer deze beslissing mogelijks ook een impact zou hebben op de jaarlijkse baliebijdrage.

Bij de start van de West-Vlaamse balie werd aan een aantal leden van de raad van de Orde gevraagd de problematiek te onderzoeken; was met andere woorden de door de OVB onderhandelde verzekeringsovereenkomst op alle vlakken voor elke West-Vlaamse advocaat de meeste interessante?

Een aantal verzekeringsmakelaars werd aangesproken met vraag tot het formuleren van voorstellen. Daarbij viel op dat meestal dezelfde verzekeraar werd voorgesteld.

Vanbreda Risk & Benefits werd gevraagd een voorstel tot verzekeringsovereenkomst uit te werken waarbij werd uitgegaan van het verzekeren van kantoren in plaats van elke advocaat individueel en dit niet op “verplichtende” wijze maar enkel de kantoren die wensten aan te sluiten.

Deze studie duurde iets meer dan een jaar en leidde tot het besluit dat de collectieve verzekeringsovereenkomst van de OVB op alle vlakken als de beste uit de vergelijking kwam; zowel met voorsprong de goedkoopste verzekering als ook deze met de meeste uitgebreide dekking.

In haar vergadering van 9 april 2020 besliste de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen dan ook dat zou worden aangesloten bij de door de OVB collectief afgesloten cyberverzekering. De verzekeringsovereenkomst nam voor de West-Vlaamse balie een aanvang per 22 april 2020 zodat elke West-Vlaamse advocaat vanaf die datum van de voorziene dekking geniet.

De huidige begroting en de daarbij horende baliebijdrage laat ons toe u deze dienst aan te bieden zonder dat de jaarpremie van € 75,00 tot enige verhoging van de baliebijdrage aanleiding zal geven.

De overeenkomst voorziet onder meer in een hulplijn, dekking voor eigen schade, vergoeding van de bedrijfsschade en de schade aan derden. Uiteraard dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan, zoals een veiligheidsinfrastructuur, voldoende back-ups en een systeem van toegangscontrole van het personeel.

De vrijstelling bedraagt € 1.250,00 per schadegeval en er is een wachttijd bepaald van 8 uur in geval van netwerkonderbreking.

Per verzekeringsperiode bedraagt de waarborgsom € 200.000,00 per advocaat en € 2.000.000,00 per kantoor (met een maximum van € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar voor de gedekte advocaten).

Alle nuttige informatie en de polis cyberverzekering vindt u hier terug.

Polisnummer van onze balie: nr. BFCE000432
Noodnummer tijdens kantooruren bij cyberincident: 02 739 99 30
Noodnummer buiten kantooruren (en tijdens weekend-feestdagen) bij cyberincident: 00 44 1273 730 992


 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.