Tweedelijnsbijstand | verklaring schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling

Voor de rechtzoekende die werd toegelaten tot de collectieve schuldenregeling dient de aangestelde schuldbemiddelaar het leefgeld en de vaste kosten te attesteren.

Hier vindt u het geactualiseerd modelattest.