Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder, leden raad van de Orde, stagiairsvertegenwoordiger en leden AV OVB | Hoe stelt u zich kandidaat?

Waarde confrater
 

In juni is het opnieuw zover: u kan - al dan niet voor de eerste keer - stemmen voor de stafhouder, vicestafhouder, leden van de raad van de Orde en de afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB. De stagiairs kunnen daarnaast ook stemmen voor de stagiairsvertegenwoordiger die zetelt in de stagecommissie.
 

Verkiezing van de stafhouder, vicestafhouder en leden van de raad van de Orde 2024-2025

De raad van de Orde is samengesteld uit de stafhouder en 16 leden van de raad, waarvan één lid de vicestafhouder is, die rechtstreeks wordt verkozen.

Overeenkomstig artikel 3 van het verkiezingsreglement bestaat de raad van de Orde uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.
 

Verkiezing van de stagiairsvertegenwoordiger 2024-2025

Artikel 38 van de Codex Deontologie voor Advocaten bepaalt dat er in de stagecommissie onder meer een stagiair zetelt die werd aangewezen door de advocaten-stagiairs.

De stagecommissie verleent advies aan de raad van de Orde over elk probleem over de stage, de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters, de afgesloten stageovereenkomsten, de verzoeken tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan, de gelijkgestelde stage en de opname op het tableau. De commissie ziet ook toe op de naleving van de verplichtingen van de stagemeester en advocaat-stagiair, en bemiddelt in geschillen tussen deze laatsten.

 

Verkiezing van de leden van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies 2024-2026

Overeenkomstig artikel 3.2 van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse Balies wordt de balie West-Vlaanderen vertegenwoordigd door de stafhouder en 7 afgevaardigden. Gezien de vicestafhouder ambtshalve lid is, dient de balie bijgevolg 6 leden te verkiezen met oog op de West-Vlaamse vertegenwoordiging vanaf 1 september 2024.
 

Kandidatuurstelling 

U kan zich kandidaat stellen voor de voormelde functies van woensdag 1 mei 2024 om 12.00 uur tot woensdag 15 mei 2024 om 12.00 uur stipt via info@baliewestvlaanderen.be. De kandidatuurstelling per e-mail geldt pas als ingediend na ontvangstmelding door het secretariaat.
 
Indien u dat wenst kan u uw kandidatuur ook schriftelijk tegen ontvangstbewijs indienen op het secretariaat van de Orde (Langestraat 120, 8000 Brugge).

Voelt u engagement om mee te bouwen aan de toekomst van onze dynamische balie, ons mooie beroep en vele andere zaken die ons beroep aanbelangen? Twijfel niet en stel u kandidaat!

 

De digitale stemming start op maandag 24 juni 2024 om 8.00 uur en eindigt op donderdag 27 juni 2024 om 18.00 uur.
 
De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde, met onder meer bekendmaking van de stemresultaten, zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni 2024. Hou deze datum dus zeker al vrij in uw agenda.
 
Nadere info inzake de stemming en algemene vergadering volgt.

Met confraternele groet
 

Rik Devloo                                                          Carmen Matthijs
Secretaris                                                            Stafhouder

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.