Chatbot Marie | hoe kan ik als advocaat gevonden worden?

Vorige week lanceerden we onze chatbot Marie op de website van de balie. Ook op advocaat.be helpt Victor de bezoekers in hun zoektocht naar een advocaat.

De afgelopen dagen krijgen we regelmatig de vraag van advocaten hoe ze hun voorkeurmateries kunnen invullen of updaten. Die vraag verbaast niet, omdat Marie, als iemand niet in aanmerking lijkt te komen voor een eerstelijns - of tweedelijnsbijstand, op basis van locatie en voorkeurmaterie, de advocaten (in willekeurige volgorde, trouwens) oplijst die dat probleem voor de rechtszoekende kunnen oplossen.

Sommige advocaten contacteerden ons dus met de melding 'dat ze niet gevonden kunnen worden'. Dat kwam vaak doordat ze hun voorkeurmateries niet hadden opgegeven, of deze niet meer up to date zijn.

Als balie willen we hierover twee dingen meedelen:

- Geef uw keuzes door.

U kan via info@baliewestvlaanderen.be laten weten wat uw voorkeurmateries zijn.
U kan er maximaal vier aangeven: twee in hoofdorde, en twee in bijkomende orde. Dit wordt dan zsm aangepast door het secretariaat van onze balie. Op deze manier zal de chatbot u kunnen vinden.

De voorkeurmateries waaruit u kan (moet) kiezen:

Familierecht
Personenrecht
Huwelijksvermogenrecht
Goederenrecht
Eigendom, Zakenrecht
Huur en handelshuurovereenkomsten
Pacht- en agrarisch recht
Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht
Aannemingsrecht
Gerechtelijk recht
Beslagrecht
Nationale en internat. arbitrage
Vennootschappen
Vennootschapsrecht
Ondernemingen, falingen
Handelsrecht
Handelsovereenkomst en -distributierecht
Mededinging, handelspraktijken, consumentenrecht
Bank- en kredietrecht
Transportrecht
Intellectuele rechten
Sociaal recht
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Fiscaal recht
Directe belastingen
Indirecte belastingen
Strafrecht
Publiek recht
Grondwettelijk en administratief recht
Stedebouw en milieurecht
Overheidscontracten
Ambtenarenrecht, onderwijs
Militierecht
Vreemdelingenrecht
Rechten van de mens
Internationaal recht
Europees recht
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Varia
Informaticarecht
Farmaceutisch en medisch recht
Sportrecht
Andere

- Het voortbestaan van het systeem van voorkeurmateries is onzeker.

Het is onzeker dat het systeem van voorkeurmateries zal blijven bestaan. In tussentijd gebruikt ook Marie dit systeem om onze advocaten te 'sorteren', maar wat de toekomst brengt, valt nog af te wachten. Uiteraard zal dat ook voor Marie aanpassingen vergen.

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.