Juridische tweedelijnsbijstand | Afsluiten dossiers 2018 - 2019 en zitdagen.

Afsluiten dossiers gerechtelijk jaar 2018 - 2019.
 
De uiterste datum voor het afsluiten van de dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand wordt vastgesteld op 15 juli 2019. Dossiers afgesloten na die datum komen niet meer in aanmerking voor uitbetaling in 2020.
 
De prestaties dienen gestaafd te worden met de documenten zoals bepaald op blz. 60 t.e.m. 62 van het compendium van 1 september 2018.
 
U wordt vriendelijk verzocht de effectieve prestatiedatum te vermelden op het eindverslag.

Zitdagen Bureau voor Juridische Bijstand West - Vlaanderen.
 
De raad van Orde heeft op 13 december 2018 beslist dat de zitdagen die worden georganiseerd in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand op een uniforme wijze dient te gebeuren.
 

 • De zitdag wordt gehouden door een advocaat, die op de zitting nagaat of de rechtzoekende al dan niet in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand.
   
 • Indien de rechtzoekende niet beschikt over de nodige aanstellingsstukken, wordt de rechtzoekende onverwijld in kennis gesteld welke bijkomende stukken nog dienen bekomen te worden.
   
 • De advocaat –voorzitter gaat over tot aanstelling van een advocaat, rekening houdend met de aard van het juridisch probleem, op basis van de lijsten juridische bijstand per rechtsmaterie.
   
 • Aan de rechtzoekende wordt een standaardbrief overhandigd, met vermelding van  naam, adres en telefoonnummer van de aangestelde advocaat, met verzoek om de aangestelde advocaat telefonisch te contacteren voor een eerste consult. De rechtzoekende wordt uitdrukkelijk verzocht de aanstellingsstukken, meer de nog ontbrekende aanstellingsstukken, te bezorgen aan de toegewezen advocaat.
   
 • De aangestelde advocaat dient het BJB - dossier aan te maken en de vereiste stavingsstukken te voegen.

Filip Mourisse
voorzitter BJB balie West-Vlaanderen