Corona

De verkozenen voor uw balie zijn bekend

Er waren dit jaar heel wat kandidaten aan onze balie voor de verschillende vacante functies van stafhouder, vicestafhouder, lid van de raad van de Orde of lid van de algemene vergadering van de OVB.

De resultaten van de verkiezingen werden zopas op onze virtuele algemene vergadering bekend gemaakt en zijn als volgt:

Voor de verkiezing van stafhouder

Voor de functie van stafhouder was vicestafhouder Rik Crivits kandidaat. Hij werd verkozen met 1.029 stemmen (80,27 procent van de uitgebrachte stemmen).

Voor de verkiezing van vicestafhouder

Voor de functie van vicestafhouder was penningmeester Carmen Matthijs kandidaat. Zij werd verkozen met 906 stemmen (70,67 procent van de uitgebrachte stemmen).

Voor de verkiezing van de leden voor de raad van de Orde

Voor de raad van de Orde kon in totaliteit op 27 kandidaten worden gestemd. Van deze 27 kandidaten konden er 15 verkozen worden voor het gewone lidmaatschap.

Voor het gerechtelijk jaar 2020 - 2021 bestaat de raad van de Orde, overeenkomstig art. 3 van het verkiezingsreglement, uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De verkozen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.

De lijst van verkozenen voor de raad van de Orde ziet er als volgt uit:

Mr. Rik Devloo (851)
Mr. Isabelle Jaques (849)
Mr. Antoine Van Eeckhout (846)
Mr. Brigitte Vander Meulen (839)
Mr. Bram Vandromme (800)
Mr. Bart Staelens (736)
Mr. Marie Dedeurwaerdere (733)
Mr. Meindert Gees (702)
Mr. Frédéric Busschaert (665)
Mr. Frede Van In (613)
Mr. Filip Mourisse (602)
Mr. Nicolaas Vinckier (601)
Mr. Elke Carette (581)
Mr. Dirk Waeyaert (443)
Mr. Alain Vanryckeghem (436)

De opvolgers:

Mr. Brecht Maus (564)
Mr. Francis Volckaert (544)
Mr. Koenraad Stubbe (536)
Mr. Johan Vynckier (535)
Mr. Piet Lombaerts (434)
Mr. Hans Beerlandt (428)
Mr. Thomas Vandemeulebroucke (420)
Mr. Stephanie Depuydt (383)
Mr. Nick De Wint (348)
Mr. Pol Vieren (342)
Mr. Ives Feys (338)

Voor de verkiezing van de leden voor de algemene vergadering van de OVB

Overeenkomstig art. 3.2 van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies wordt de balie West-Vlaanderen vertegenwoordigd door 8 afgevaardigden en de stafhouder. Gezien de vicestafhouder ambtshalve lid is, moest de balie bijgevolg 7 leden verkiezen met oog op de West-Vlaamse vertegenwoordiging vanaf 1 september 2020.

De lijst van verkozenen voor de algemene vergadering van de OVB ziet er als volgt uit:

Mr. Brigitte Vander Meulen (436)
Mr. Isabelle Jaques (412)
Mr. Bart Staelens (365)
Mr. Nicolaas Vinckier (301)
Mr. Frédéric Busschaert (287)
Mr. Philippe De Jaegere (286)
Mr. Johan Vynckier (221)

De opvolgers:

Mr. Filip Mourisse (187)
Mr. Alain Vanryckeghem (162)

Mr. Nick De Wint (151)
Mr. Thierry Willems (136)
Mr. Ives Feys (129)


Bedankt aan alle advocaten die gestemd hebben!