Kandidaat-vicestafhouder Stefan Pieters: "AI biedt veel opportuniteiten voor de juridische wereld, maar we moeten waakzaam blijven voor de gevaren."

Van 24 juni tot en met 27 juni 2024 kan u stemmen voor de stafhouder, vicestafhouder, leden van de raad van de Orde en leden van de algemene vergadering. Er wordt tevens een stagiairsvertegenwoordiger verkozen.

Met Henri gingen we even ons oor te luisteren leggen bij kandidaat-vicestafhouder mr. Stefan Pieters.

 

Stefan, je bent kandidaat-vicestafhouder voor de komende verkiezing. Voor degenen die jou niet kennen, vertel eens wat over jezelf?

Wat wil je allemaal weten? 😊 Ik ben geboren te Brugge (intra muros overigens), heb lange lange tijd in het toeristisch centrum gewoond, maar vertoef sinds een aantal jaar in Sint-Michiels. Het
humaniora heb ik gevolgd aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge en mijn rechtendiploma behaalde ik aan de Universiteit Gent. Mijn stage heb ik gelopen bij mr. Patrick B. Martens, en ik ben daar 5 dagen na de plechtige proclamatie aan de slag gegaan.

Ik heb een fijne stage gehad en heb heel veel kansen gekregen om bij te leren, maar mocht ik het kunnen overdoen zou ik toch eerst een paar weken nemen om wat van de wereld te zien.

Ik ben nog steeds op hetzelfde kantoor actief, Partners In Law, en dat is sinds een viertal jaar gevestigd in Sint-Andries. Het kantoor is actief in een reeks praktijkdomeinen, waar elk lid van het team zich richt op specifieke domeinen. Bij mij zijn dat vooral burgerlijk recht, ondernemings- en insolventierecht, vennootschappen, geschillen tussen aandeelhouders, etc.

Het bourgondisch leven compenseer ik met wat zwemmen, lopen en golf.
 

Je bent een nieuwe kandidaat voor de balie West-Vlaanderen, maar geen onbekende voor de balie-instellingen. Vertel eens.

Ergens rond de eeuwwisseling heeft stafhouder Pyck een commissie internet opgericht om de toenmalige balie Brugge een digitaal gezicht te geven met een gloednieuwe website, maar ook om in te stappen in wat toen het privaatluik werd genoemd en ontwikkeld was door balie Kortrijk en balie Antwerpen. Het was mijn eerste kennismaking met de werking van de balie. We stonden mee aan de wieg van de BJB-applicatie die recent is vervangen.

Kort daarop waagde ik de sprong en stelde ik mij kandidaat als lid van de raad van de Orde, maar ik heb twee keer moeten proberen om verkozen te worden. Toen waren trouwens een goeie 60 à 70 stemmen genoeg om verkozen te worden, dat is ondertussen wel even anders. Uiteindelijk was ik raadslid van 2004 tot 2013. Ik ben secretaris van de Orde geweest, heb deelgenomen aan zittingen in tucht en was ook actief in heel wat commissies van de gewezen balie Brugge, waaronder permanente vorming, bibliotheek, deontologie en financiën.

Ook binnen de Orde van Vlaamse Balies was ik actief, onder meer als lid van de erkenningscommissie permanente vorming, hoofdredactie Ad Rem (toenmalig tijdschrift van de OVB), commissie publiciteit en commissie financiën. Sinds 2006 zetelde ik ook als afgevaardigde in de algemene vergadering van de OVB en dat tot 31 december 2012.

In 2013 kwamen twee mandaten van bestuurder bij de OVB vrij, waaronder voor het departement stage en permanente vorming. Op 23 oktober 2013 werd ik verkozen als bestuurder en ik heb dat mandaat ononderbroken mogen uitoefenen tot 31 augustus 2023. Ik ben zeer dankbaar dat ik dat heb mogen doen. De stage en beroepsopleiding die al hervormd was rond 2010, werd uiteindelijk in 2020 verder hervormd en gemoderniseerd. Vanaf 2017 kwam rechtshulp erbij naast stage en beroepsopleiding.

Ik ben blij een nieuwe BJB-applicatie te hebben kunnen opleveren die door alle balies in België wordt gebruikt en voor het eerst in de geschiedenis de waarde van het punt geïndexeerd te krijgen in 2022.

Na vele jaren op de tafel slaan is het uiteindelijk gelukt om de basiswaarde (90,36 EUR) van het punt vast te leggen in een KB mét jaarlijkse indexatie. Ook de voorbereiding om de applicatie volop gebruik te laten maken van de databanken van de overheid om de administratieve rompslomp voor advocaten en rechtzoekenden te verminderen, resulteerde in een wetswijziging die daar de deur voor open zet. De werking van de OVB is dus zeer belangrijk voor de advocatuur, niettegenstaande daar soms over getwijfeld wordt.

Sinds oktober 2023 ben ik lid van de Belgische delegatie bij de CCBE, samen met mr. Petillion. 

 

Hoe wil je het vicestafhouderschap invulling geven?

Ik hoop binnen 2 jaar het vertrouwen te krijgen om het mandaat van stafhouder op te nemen. Het zal dus zaak zijn om mij daarop voor te bereiden door de werking van de balie en haar medewerkers onder de knie te krijgen, maar ook die van de raad van de Orde en evident om de stafhouder bij te staan wanneer dat van mij wordt gevraagd.

Zoals in het verleden ook al het geval was zal ik natuurlijk de stafhouder zoveel als mogelijk proberen te volgen in wat hij doet; hij stoomt zichzelf al 2 jaar klaar en dat biedt opportuniteiten naar voorbereiding toe. Toen ik nog OVB-bestuurder was, sprak ik wel vaker advocaat-stagiairs die ik mocht ontmoeten naar aanleiding van een pleidooi. Die directe feedback is wel leerrijk en ik neem mij dan ook voor om opnieuw zo’n gesprekken aan te knopen met zo veel mogelijk confraters.
 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor de advocatuur? En welke rol heeft de Orde (balie/OVB) daarin te vervullen?

Er is toch meer dan 1 uitdaging te benoemen, en er zijn uitdagingen voor zowel de advocaten als voor de balie-instellingen.

Artificiële intelligentie is wellicht geen verrassing om als eerste vermeld te worden. ChatGPT is een gekende applicatie, maar er zijn ook specifieke toepassingen die op de juridische wereld gericht zijn. En daar zitten tools bij die het mogelijk maken voor (kleinere) kantoren om data-driven aan de slag te gaan. Er zijn veel opportuniteiten, maar ook gevaren. Dit is bij uitstek een thema voor de OVB en via haar voor de CCBE, die het onderwerp al geruime tijd onder de aandacht brengt.

Apple stelde net Apple Intelligence voor, die ook gebruik zal maken van ChatGPT, dat in ruil voor het gebruik van de toepassing wellicht gebruik zal maken van de data op de smartphone (of tablet) om het systeem te laten leren. Als je dan bedenkt dat heel wat advocaten strafdossiers, maatschappelijke verslag en vonnissen of arresten scannen … dan kan je je inbeelden dat dit toch een gevoelig onderwerp is dat bijzondere aandacht moet krijgen.

Maar ook het aantrekken én behouden van nieuwe mensen/talent wordt steeds moeilijker: work-life balance en andere (o.a. financiële) verwachtingen zijn gewijzigd. Het zal een debat vergen in de algemene vergadering van de OVB over het sociaal statuut. Laat ons ook de rechtstaat niet vergeten, ook hier is een zeer belangrijke rol weggelegd voor een sterke advocatuur. Terecht is er bij de OVB ook een bestuurder die daar specifiek mee bezig is.

Ik begrijp dat niet iedereen zin heeft om een mandaat of functie op te nemen op lokaal, Vlaams of internationaal (CCBE) niveau. Er zijn wel heel wat verwachtingen van de baliestructuren en de lokale Orde heeft daar een belangrijke rol in te spelen.

De balies hebben zich de voorbije jaren alleen maar verder geprofessionaliseerd om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen en om de advocaten zo goed als mogelijk te ondersteunen in de uitoefening van het beroep. Bereikbaarheid, transparantie, informatieverstrekking en ondersteuning bij problemen zijn essentieel maar ook een correct tuchtbeleid en continuïteit zijn dat.
 

Zijn er figuren uit de juridische wereld waar je naar opkijkt?

Idolen heb ik niet, ook niet in de juridische wereld. Een naam moet je van mij dus niet verwachten. Soms moet je het ook niet al te ver zoeken: zowel bij advocatuur als bij magistratuur en medewerkers van de rechtbanken zijn heel wat mensen aan het werk te zien die het beste van zichzelf geven, elke dag opnieuw. Om nog maar te zwijgen over het enthousiasme waarmee advocaat-stagiairs het beroep instappen en de uitdaging aan gaan om een lang en zwaar opleidingstraject af te leggen. Want de combinatie van beroepsopleiding en het werken op een kantoor mag allesbehalve onderschat worden. Het statuut is ondertussen aardig wat geëvolueerd in de goede richting , sinds ik in 1997 mijn stage heb gestart, maar we zijn er zeker nog niet.

 

Heb je een levensspreuk?

Youth is wasted on the young.
 

Succes met de verkiezingen, Stefan!
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.