BJB | Inkorting van de termijn voor betwisting herleiding punten

Om de deadline voor uitbetaling van de BJB-dossiers niet in het gedrang te brengen, werd de termijn voor het indienen van een gemotiveerd verzoek tegen een herleiding van punten gebracht op vijftien dagen (in plaats van dertig).

Als een herleiding werd voorgesteld door de corrector, krijgt u vanuit de applicatie de melding:

,


U moet dus bij niet-akkoord uw verzet kenbaar maken aan het BJB binnen vijftien dagen na deze melding. Indien de opmerkingen niet binnen deze termijn worden overgemaakt zal de advocaat geacht worden akkoord te gaan met de voorgestelde herleiding.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.