Walter Vanbeylenprijs voor beste pro-Deowerkstuk

Artikel 508/8 Ger.W. schrijft voor dat de Orde van advocaten toeziet op de kwaliteit van de prestaties die door de advocaten verstrekt worden in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Naar aanleiding van het diamanten beroepsjubileum van meester Walter Vanbeylen werd in 2012 aan de toenmalige balie Brugge de prijs 'Meester Walter Vanbeylen' in het leven geroepen, die kwalitatief pro-Deowerk bekroont.

De balie besliste in 2022 om deze prijs opnieuw in het leven te roepen, en tweejaarlijks uit te reiken op de algemene vergadering van de balie West-Vlaanderen.

Een bedrag van 1.500 euro wordt toegekend aan de advocaat van balie West-Vlaanderen die naar het oordeel van de jury het beste proceduredocument heeft opgesteld (zoals dagvaarding, verzoekschrift, conclusie of memorie) in een procedure waarvoor het Bureau voor Juridische Bijstand West-Vlaanderen de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand heeft toegekend. De jury kan ook beslissen om de prijs over twee of meer kandidaten op te splitsen.

Naar het voorbeeld gegeven door meester Walter Vanbeylen is de inhoudelijke kwaliteit van het document maatgevend en niet de omvang.

Voor de toekenning van de prijs in 2024 komen in aanmerking: proceduredocumenten die betekend of neergelegd zijn in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 en die ingediend worden op uiterlijk donderdag 29 februari 2024 om 12.00 uur via bjb@baliewestvlaanderen.be.

De documenten kunnen ingediend worden door de auteur ervan of door een derde die de prestatie van de auteur geapprecieerd heeft.

Lees hier het volledige reglement.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.