Kijk gegevens fiscale fiche en rekeningnummer pro-Deovergoedingen na

Ontving u in 2023 een vergoeding in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand? 

Kijk dan zeker uw 'Gegevens fiscale fiche pro-Deovergoeding’ na en wijzig tijdig waar nodig. De fiscale fiches aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 worden aangemaakt op basis van de gegevens die op 16 april 2024 geregistreerd staan op uw profiel. Vanaf mei 2024 kan u vervolgens uw fiscale fiche downloaden via my.advocaat.be.
 

Hebt u dossiers in de BJB-module op de status ‘Audit – voor uitbetaling' staan? Dan mag u dit jaar een uitbetaling verwachten.

Voor de uitbetaling van de pro-Deovergoeding is het belangrijk dat een correct rekeningnummer is gekend bij de OVB.
Hierbij een oproep om, indien nodig, uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) tegen uiterlijk 31 maart 2024 te registreren of actualiseren via my.advocaat.be (mijn profiel).

Indien er meerdere rekeningnummers met het type tweedelijnsbijstand (standaard) gekend zijn, moet u dat tevens aanpassen vóór 1 april 2024. Als u dat niet doet, zal uw eventuele vergoeding overgemaakt worden aan de balie.

Als u niet tijdig een rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) opgeeft, wordt de eventuele vergoeding overgemaakt aan de balie met oog op verdere opvolging.

Een overzicht van uw dossiers die uitbetaald zullen worden in 2024, kan u raadplegen in de BJB-module. Volg daarvoor deze stappen:

  • Klik in de linkernavigatie op advocatenfiche(s) en vervolgens op de tab 'mijn dossiers'
  • Geef volgende zoekopdracht in:
    - Actuele status: audit – voor uitbetaling
    - Punten weergeven
    - Zoek