Afschriften van geseponeerde strafdossiers

n het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2021 verscheen de wet van 17 februari 2021 houdende diverse bepalingen inzake justitie.

In artikel 28 van deze wet werd artikel 21bis, § 1, zesde lid van het Wetboek van strafvordering aangevuld met de volgende zin: “De griffie van het bevoegde hof van beroep of rechtbank is belast met het afleveren van de uitgiften en afschriften."

Inzage van de dossiers en daaraan gekoppeld de mogelijkheid om met eigen middelen kosteloos kopie te nemen wordt nog steeds georganiseerd via de diensten van het parket.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.