Voortaan digitale neerlegging verzoekschriften

Door corona werd het tijdelijk mogelijk akten van rechtsingang, verzoekschriften en verzoeken aan de rechter in te dienen via E-deposit/DPA-deposit.

Deze mogelijkheid is met ingang van 1 oktober 2021 bestendigd.

Dit via artikel 1,2° van het KB van 16 juni 2016 tot uitvoering van artikel 32ter Ger. W., waarin voortaan toegevoegd is dat de digitale weg genomen kan worden voor "de neerlegging van verzoekschriften op tegenspraak, gezamenlijke verzoekschriften, verzoekschriften tot hoger beroep, eenzijdige verzoekschriften en proceshandelingen gericht aan de rechter in de loop van de procedure, conclusies, memories en stukken, alsmede de begeleidende brieven bij de conclusies, memories en stukken in de zin van artikel 736 en volgende Gerechtelijk Wetboek, in burgerlijke en strafzaken".

Praktische richtlijnen voor de neerlegging vindt u in de communicatiecode rechtbanken.

Never waste a good crisis !

Commentaar

Lieven DEBRABANDER

Bij neerlegging van een inleidend verzoekschrift is er uiteraard geen rolnummer bekend; op welke manier kan dan een dergelijk verzoekschrift via e deposit worden neergelegd. Het Hof van beroep te Gent heeft daartoe een bijzonder rolnummer in het leven geroepen. Doen de andere rechtbanken dat ook ? mcg Lieven DEBRABANDER

Geplaatst op vr, 22/10/2021 - 09:58
HENRI

Alle rechtbanken doen dat inderdaad, zie https://henribaliemagazine.be/opstart-e-dossier-rechtbank-van-eerste-aa…
"Alle voorlopige rolnummers van alle hoven en rechtbanken kunt u ook terugvinden in de excel op de startpagina van E-deposit. Eenmaal de zaak een definitief rolnummer verkrijgt (oa na verwerking van de betaling van de vaste bijdrage, zie hierna), wordt hiervan een melding gestuurd naar de gerechtsdeurwaarder (of naar de advocaat in geval van verzoekschrift)".

Geplaatst op vr, 22/10/2021 - 10:02

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.