Curatoren | Audit verzekering BA gerechtelijke mandaten

BERICHT AAN DE CURATOREN VAN DE AFDELINGEN BRUGGE EN KORTRIJK


Geachte curatoren,

Onze makelaar Vanbreda Risk & Benefits kondigt een audit aan met betrekking tot de verschuldigde verzekeringspremies voor de  gerechtelijke mandaten.

Mogen wij u dan ook met aandrang verzoeken de nog openstaande premies voor faillissementen en vereffeningen, waarin u aangesteld werd tot en met 31 december 2019, zo spoedig als mogelijk over te maken op de balierekening BE31 6301 3048 4055, met vermelding van de afdeling, het F-nummer en de naam van het faillissement.

Met dank bij voorbaat.

Carmen Matthijs
Penningmeester

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.