Grondige hervorming van de OVB goedgekeurd

Gisteren werd in het Provinciehuis in Leuven het voorstel tot wijziging van het reglement over het voorstel tot hervorming van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) ter stemming voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering. Voor de stemming waren 47 stemgerechtigde leden aanwezig en 22 volmachten. De hervorming werd na een debat van maar liefst zeven uren finaal goedgekeurd.

Resultaat van de stemming:

Voor:               47
Onthouding:    1
Tegen:             21

De hervorming beoogt in hoofdzaak een effectievere en meer efficiënte werking van de OVB, met onder meer de aanpassing van de beleidsstructuren aan het gewijzigde balielandschap.

Er werden meer dan 100 amendementen besproken en ter stemming voorgelegd, waarvan ruim 50 van de afgevaardigden van onze balie. Op één na, werden alle West-Vlaamse amendementen aangenomen.

Stafhouder Antoine Van Eeckhout is tevreden. "Ik feliciteer en dank de tien overige leden van onze West-Vlaamse fractie voor hun inzet en enthousiasme. Een bijzonder dankwoordje voor stafhouders Philippe De Jaegere en Bart Staelens voor hun onontbeerlijke bijdrage en hun opmerkelijk inzicht".

De veranderingen bij de OVB moeten haar beter kunnen wapenen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. "Hoewel deze hervorming niet het eindpunt is, is wél duidelijk dat zowel het ‘advocatenparlement’, het OVB-bestuur als de 8 Vlaamse balies, eendrachtig de handen aan de ploeg slaan om ons beroep te wapenen tegen de vele uitdagingen waarmee het geconfronteerd is en inzetten op toekomst en kwaliteit.", aldus onze stafhouder.

Onder de documenten vindt u het reglement van orde zoals gestemd op de algemene vergadering.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.