Uniformisering collectieve schuldenregeling

In het kader van de uniformisering en stroomlijning van de CSR-werking over de afdelingen heen, werkte de arbeidsrechtbank Gent een vademecum voor de schuldbemiddelaar uit.

Het vademecum verduidelijkt wat een schuldbemiddelaar van de arbeidsrechtbank mag verwachten en omgekeerd wil de arbeidsrechtbank een aantal verwachtingen en inhoudelijke en praktische afspraken over de samenwerking met de schuldbemiddelaar bundelen.

Er werden tevens modellen uitgewerkt.

Een bovenlokale overlegstructuur met afgevaardigden van de rechtbank, de griffie en de balies werd geïnstalleerd om de werkprocessen blijvend te evalueren en bij te sturen. Voor balie West-Vlaanderen werden zes vertegenwoordigers door de Orde aangeduid, rekening houdend met een gelijke verdeling.

Recent overleg leidde tot een eerste serie aanpassingen in het vademecum en de modellen. Het gewijzigd vademecum en modellen worden binnenkort gepubliceerd.

Verdere verbetersuggesties zijn steeds welkom en kunnen overgemaakt worden aan het secretariaat van de balie via info@baliewestvlaanderen.be.

Ik kan u nu reeds meedelen dat de lijst voor de jaarlijkse rapportering van alle dossiers uiterlijk 15 augustus zal moeten worden neergelegd (in plaats van juni) en dat deze lijst ook inhoudelijk wordt aangepast.

Dirk Waeyaert
Verantwoordelijke departement mandaten

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is priv├ę en zal niet openbaar worden gemaakt.