Leidraad kosten en erelonen faillissementen vanaf 1 januari 2020

Middels een bericht van 22 augustus 2019 werd u ingelicht inzake het modelverslag art. 34 FW – XX.128 WER en de minimumnorm boekhouding.

De werkgroep faillissementen van de ondernemingsrechtbank Gent heeft in haar vergadering van 12 december 2019 een leidraad goedgekeurd met betrekking tot de kosten en ereloon inzake faillissementsafhandeling en de procedure tot begroting van deze kosten en ereloon. De basis van deze tekst is de tekst van 2016 die voordien al werd toegepast in de verschillende afdelingen.

"De tekst en werkwijze is een volgende stap in  de eenmaking van de werkprocessen binnen alle afdelingen van de rechtbank. De tekst maakt deel uit van een ruimer vademecum waarin alle goedgekeurde teksten zullen worden opgenomen. Periodiek zal dit vademecum worden verspreid.

De eenmaking van de werkwijze inzake kosten en ereloon is in het faillissementsbeleid van wezenlijk belang om alle curatoren op een gelijke wijze te kunnen behandelen. De opmaak was een evenwichtsoefening tussen de belangen van alle betrokkenen en is het resultaat van maandenlang overleg en discussies binnen de werkgroep. Het resultaat legt veelal de bestaande, gemeenschappelijke werkwijze vast.

Wij benadrukken dat de tekst als leidraad geldt en op geen enkele wijze of ogenblik afbreuk doet of kan doen aan de onafhankelijkheid van de rechter zoals vastgelegd in artikel 151 GW.

Het is van belang dat de curatoren zich richten naar deze tekst bij de vervulling van hun mandaten. Het zich confirmeren aan deze voorschriften, zal een criterium zijn dat mee in overweging wordt genomen bij het aanstellingsbeleid dat de insolventierechters voeren.", aldus de voorzitters van de ondernemingsrechtbank Gent.

U vindt de leidraad, die van toepassing is vanaf 1 januari 2020 op alle lopende faillissementen, onder de documenten.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.