Papieren uittreksels derdenrekening ING vervangen door elektronische uittreksels

Derdenrekeningen: ze zijn noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep van advocaat. Meer nog: het openen van een derdenrekening is een verplichting voor elke advocaat, hetzij zelf, hetzij via de associatie of de groepering waartoe men behoort, maar dat wist u.

Wat u misschien niet weet, is dat de balie kosten aangerekend krijgt door ING voor die derdenrekeningen waarvan de titularis ervoor koos om de rekeninguittreksels op papier te ontvangen. Deze kosten worden dus in zekere zin door u allen gedragen, terwijl ze het gevolg zijn van een individuele keuze en enkel die individuen ten goede komen.

Al in 2019 nam de balie West-Vlaanderen hierover een duidelijk standpunt in: papieren rekeninguittreksels zijn niet meer van deze tijd. Wie er toch voor kiest om papieren uittreksels te ontvangen, draagt de kosten hiervan zelf. Het reglement inzake verhaalbaarheid van de kosten van de derdengeldenbankrekeningen zag het levenslicht.

Recent stelden we vast dat nog heel wat advocaten papieren rekeninguittreksels ontvangen voor hun derdenrekening(en) bij ING. De jaarlijkse kosten daaraan verbonden lopen hoog op en worden betaald door de balie, dit terwijl digitale uittreksels gratis zijn.

Daarom vraagt de Orde met aandrang om tegen uiterlijk 1 november over te schakelen op digitale uittreksels. Blijft u opteren voor papieren rekeninguittreksels, dan zal de balie de eraan verbonden kosten terugvorderen en dit in overeenstemming met het reglement inzake verhaalhaarheid van de kosten van de derdengeldenbankrekeningen. Wilt u overschakelen? Dat gaat in principe heel makkelijk. De werkwijze vindt u hier.

Ten slotte stelden we vast dat er heel wat slapende derdenrekeningen zijn. Wij roepen u op om uw derdenrekeningen na te zien en deze af te sluiten, indien ze niet langer relevant zijn.

Dit zal in de eerste plaats uw deontologische verplichting tot jaarlijks rapporteren van uw derdenrekening een pak eenvoudiger maken.

Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking.

 

Commentaar

Pol Tanghe

Er zijn natuurlijk ook nog andere banken die derdenrekeningen aanbieden.

Geplaatst op za, 14/10/2023 - 06:26

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.