Commissie curatoren boordevol ambitie bij aanvang nieuw werkingsjaar


Waarde confraters
Geachte curatoren
 

In mijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie curatoren voor het gerechtelijk jaar 2022-2023 houd ik eraan u een stand van zaken te geven met betrekking tot de werking, de initiatieven en de ideeën van de commissie curatoren.
 

Commissie curatoren West-Vlaanderen 2022-2023

Leden

Nathalie Beernaert, Marc Castermans, Rik Crivits, Guy Delabie, Stefaan De Rouck, Carmen Matthijs, Laurence Montagne, Stefan Pieters, Kathleen Segers, Peter Sustronck, Sofie Vanden Bulcke, Brigitte Vander Meulen, Antoine Van Eeckhout, Alain Vanryckeghem, Christine Vermeire, Jean-Marie Verschelden, Maarten Vinckier, Francis Volckaert, Alex Vrombaut, Dirk Waeyaert

  Mandaten

  • Voorzitter: Brigitte Vander Meulen
  • Secretaris: Guy Delabie
  • Redactieraad: Rik Crivits, Stefaan De Rouck, Peter Sustronck, Maarten Vinckier

  Taken

  De commissie zal zich voornamelijk bezighouden met

  • organiseren van studiedagen voor de curatoren
  • bespreken praktische problemen in de werking / met magistratuur /…
  • overleg indien de commissie curatoren OVB om advies vraagt of bepaalde beslissingen op niveau OVB op til zijn
    
  Communicatie naar OVB

  De commissie curatoren van de OVB is bijzonder beperkt in aantal leden.  Waar deze commissie vroeger openstond voor meerdere leden van de West-Vlaamse balies, is dit nu beperkt tot 1 lid.

  De bedoeling is dat de voorzitter, ondergetekende, deelneemt aan de vergaderingen van de commissie curatoren van de OVB. Indien zij is verhinderd, zal een ander lid van de commissie haar vervangen. 

  De berichtgeving en vraagstelling van OVB wordt zo snel mogelijk door de voorzitter verspreid naar de commissieleden zodat snel kan worden gehandeld indien nodig: gemotiveerd advies opmaken, standpunten innemen, enz.
   

  Studiedagen / opleidingen

  De betrachting is om minstens 6 mogelijk 8 punten permanente vorming te leveren aan de curatoren via eigen studiedagen.  Dit wordt een serieuze opdracht.

  De eerste studiedag gaat door op maandag 19 december 2022 om 19 uur in het nieuwe gerechtsgebouw van Kortrijk.  Het gaat om een klassieke studiedag met 2 sprekers, goed voor 2 punten permanente vorming.

  Daarnaast wordt een nieuw concept van studiedag(en) gelanceerd:

  Het voorstel is om één of meerdere  studiedagen te organiseren met interactie van alle aanwezige curatoren.  Het idee zou zijn dat elke curator die een interessant vonnis of arrest in zijn bezit krijgt in de materie faillissement - gerechtelijke reorganisatie- vereffening, dit doorstuurt  aan een contactpunt (mail voorzitter) en dat de betrokken curator dit vonnis of arrest dan kort toelicht en duiding geeft over de context ervan op een studie-avond. (1) De bedoeling is dat hieruit interactie ontstaat met de andere aanwezige curatoren op de studiedag. Een dergelijk interactief debat  zou volgens de commissie kunnen leiden tot veel praktische inzichten en uitwisseling van kennis en rechtspraak binnen de groep van onze curatoren.  Bovendien is een dergelijke studieavond dynamisch, zet aan tot nadenken en niet zo statisch als een klassieke studiedag met sprekers.
   

  Hierbij lanceer ik dan ook een oproep aan alle curatoren van West-Vlaanderen om vonnissen of arresten waarvan ze van oordeel zijn dat deze interessant zijn om te delen met de confraters, te bezorgen via brigitte.vander.meulen@baliewestvlaanderen.be.

  Het welslagen van dit project staat of valt met jullie aller medewerking.  Als iedereen achter zijn bureau blijft zitten en niets deelt, dan zal het niet lukken.  Gelet op de dynamiek binnen de groep, zou dit moeten lukken!

  Of met de woorden van Willy en Jos Vermaelen van Vermaelens Pojects:

  Een kleine moeite, betekent soms een wereld van verschil!
   

  Brigitte Vander Meulen

  ,

  (1) De inkomende vonnissen / arresten zullen wel eerst gescreend worden op hun relevantie door de redactieraad.  
   

  Reactie toevoegen

  De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.