Princiepsstemming over wijziging reglement vertrouwelijkheid briefwisseling

De algemene vergadering van de OVB behandelde woensdag 28 september 2022 het voorstel tot wijziging van het reglement vertrouwelijkheid briefwisseling tussen advocaten. Wat werd gestemd?


Nicolaas Vinckier:

“De algemene vergadering ging over tot een princiepsstemming, waaruit bleek dat een (nipte) meerderheid pro wijzigen van het reglement is. En dit in die zin dat wanneer een advocaat in naam van zijn cliënt een mededeling doet aan een andere advocaat (om er kennis van te geven aan diens cliënt) en hij deze communicatie uitdrukkelijk betitelt als niet-vertrouwelijk, deze communicatie ook effectief niet-vertrouwelijk is zonder dat de ontvangende advocaat dit nog eens moet aanvaarden.

Er werd echter nog niet concreet beslist tot het in voege brengen van een nieuw reglement, omdat het nog steeds te verkiezen is dat ook in het Zuiden van het land de regeling op gelijke wijze geldt. De bedoeling van de huidige stemming was dus te vernemen welke wijziging de Vlaamse advocatuur wenselijk acht. Daarmee kan dan worden gepoogd overeenstemming te bekomen met de OBFG

Met dit meerderheidsstandpunt kan bestuurder Jan Meerts nu aan de slag om met de OBFG tot een nieuw en modern reglement te komen. Wordt dus nog vervolgd."
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.