Baliebijdrage 2020 goedgekeurd

De raad van de Orde keurde op 9 januari 2020 de begroting goed en legde op basis daarvan de baliebijdragen 2020 vast.

Deze bedragen voor

  • stagiairs: 1 600,00 euro
  • tableauadvocaten: 2 200,00 euro
  • tableauadvocaten met een bijkantoor (hoofdinschrijving aan een andere balie): 1 100,00 euro

De verhoging van de baliebijdrage is voornamelijk te wijten aan de gestegen verzekeringspremies (5%) Precura, BA-verzekering, insolvabiliteitsverzekering en de kosten voor de nieuwe BJB - module.

De facturen worden spoedig verstuurd. Het departement financiën verzoekt om stipte betaling.
 
Alle advocaten die op 1 januari 2020 ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de stagiairs zijn de baliebijdrage voor het kalenderjaar 2020 verschuldigd.

Bij inschrijving tijdens het kalenderjaar gelden de regels voorzien in het reglement inzake de baliebijdragen dat u hieronder vindt.

Verlaat u de balie tijdens het kalenderjaar dan blijft de volledige baliebijdrage verschuldigd.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.