Baliebijdrage 2022 vastgelegd

De raad van de Orde heeft in zijn zitting van 13 januari 2022 de begroting goedgekeurd en legde op basis daarvan de baliebijdragen voor 2022 vast. Ze blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar:

  • stagiairs: 1 600,00 euro
  • tableauadvocaten: 2 200,00 euro
  • tableauadvocaten met een bijkantoor (hoofdinschrijving aan een andere balie): 1 100,00 euro
  • Europese advocaten: 2 000,00 euro
  • Niet - Europese advocaten: 1 500,00 euro

Alle advocaten die zijn ingeschreven op 1 januari zijn de baliebijdrage voor het kalenderjaar 2022 verschuldigd.

Bij inschrijving tijdens het kalenderjaar gelden de regels voorzien in het reglement inzake de baliebijdragen.
Verlaat u de balie tijdens het kalenderjaar, dan blijft de volledige baliebijdrage verschuldigd.

De aansluiting bij de balie is persoonlijk. Op het tableau worden enkel advocaten ingeschreven en geen vennootschappen. Derhalve is de advocaat bijdrageplichtig, niet de vennootschap. De factuur kan dan ook enkel worden opgemaakt op naam van de advocaat en niet op naam van de vennootschap.

De facturen vallen binnenkort in de bus. Het departement financiën verzoekt om tijdige betaling, dit is volgens het reglement uiterlijk op 31 maart 2022.

Laattijdige betaling geeft aanleiding tot een forfaitaire verhoging van 7,5%, meer de rente overeenkomstig de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien u de factuur toch niet zou hebben ontvangen, kan u via financien@baliewestvlaanderen.be een kopie opvragen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.