Baliebijdrage 2023 vastgelegd

In de raadsvergadering van 12 januari 2023 werd de begroting en baliebijdrage  voor 2023 goedgekeurd.

Aangezien zeer veel kosten fors stijgen, kon ook een verhoging van de baliebijdrage helaas niet uitblijven.

De baliebijdrage 2023 is als volgt:

  • Tableau-advocaten: € 2.500,00
  • Stagiairs: € 1.800,00
  • Inschrijving C-tableau: € 1.250,00
  • Inschrijvingsrecht nieuwe stagiairs: € 450,00

Veel kosten stijgen met zo’n 10 % (verzekeringspremies, loonindexaties, kantoorkosten, abonnementen), en als we onze balie structureel gezond willen houden resulteert dit onvermijdelijk in een verhoging van de bijdrage. Ook bij de andere Vlaamse balies is verhoging de tendens.

Zo’n 84% van uw bijdrage gaat naar derde partijen (verzekeringen, OVB,…) en slecht 16% wordt besteed aan de werking van de balie zelf.

Het is alleszins ook nog altijd zo, in vergelijking met andere beroepsgroepen, dat u veel ‘waar’ krijgt voor deze baliebijdrage: BA-verzekering, gewaarborgd inkomen bij ziekte, cyberverzekering, etc.

In de loop van volgende week gebeurt de facturatie van de baliebijdrage en zal de factuur per e-mail verzonden worden.

Mag ik alle confraters verzoeken tijdig de betaling uit te voeren, zodat onze balie haar betalingsverplichtingen stipt kan naleven. De tijdige betaling vermijdt ook het verschuldigd worden van intresten en verhogingsbeding zoals voorzien in ons baliebijdragereglement.

Mochten er nog vragen zijn over de begroting of baliebijdrage, aarzel niet om contact te nemen via financien@baliewestvlaanderen.be.

Met confraternele groeten

 

Isabelle Jaques
Penningmeester

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.