Corona laatste update: 06/03/2022
Gent / 121 - 211,75 euro

Colloquium 'Diversiteit en Justitie'

Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de Tempel van Themis verschoof, als eerste vrouw aan de Gentse balie, willen de Universiteit Gent en de Gentse balie die verjaardag aangrijpen om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen.

Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving. Dit laat ook het recht en de rechtsbedeling niet onberoerd:

  • Zijn justitie en rechtspraak voldoende gevoelig voor diversiteit? Besteedt justitie aandacht aan diversiteit? Hoever staat het met dit inclusief model in justitie en waarvoor zou “inclusieve justitie” moeten staan ?
  • Hoe is de interactie tussen het publiek, de politiek, de samenleving en justitie inzake diversiteit?
  • Wat betekent ‘gelijkheid voor de wet’ precies?  Moet met alle waarden evenveel rekening worden gehouden, of zijn er ongelijkheden af te vlakken of zelfs te compenseren? Mag de rechter daarover een beleid voeren?
  • Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit en pluralisme zich tot elkaar?

Balie Gent en Universiteit Gent willen tijdens hun gezamenlijk colloquium niet alleen vragen stellen, maar ook antwoorden vinden. Er wordt op zoek gegaan naar de identiteit van justitie in een superdiverse samenleving en de vraag gesteld hoe justitie een dergelijke samenleving mee vorm kan geven. Op 17 maart 2023 gaan advocaten, academici en magistraten met elkaar in dialoog.

Wanneer: Vrijdag 17 maart 2023 van 9.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 9.00 uur met koffie en thee)
Locatie: Aula UGent (zaal Aula), Voldersstraat 2 in Gent

Erkend voor 6 punten permanente vorming.
 

PROGRAMMA
 

,
Inschrijven