Corona laatste update: 06/03/2022

Commissies/organigram balie West-Vlaanderen en OVB

I. West-Vlaamse vertegenwoordigers OVB-commissies

Commissie stafhouders
Rik Crivits

Algemene Vergadering
Rik Crivits
Carmen Matthijs
Brigitte Vander Meulen
Bart Staelens
Frédéric Busschaert
Philippe De Jaegere
Isabelle Jaques
Nicolaas Vinckier
Johan Vynckier

Commissie penningmeesters
Isabelle Jaques

Commissie financiën
Brigitte Vander Meulen
Johan Vynckier

Commissie derdengelden
Koenraad Stubbe
Maarten Vinckier
Jan Vandenbraembussche
Ives Feys

Commissie voorzitters en secretarissen tuchtraden
Inge Samoy

Commissie eerstelijnsbijstand
Filip Mourisse
Elke Carette
Magali Mullebrouck
Ives Feys
Peter Sustronck

Commissie tweedelijnsbijstand
Filip Mourisse
Rik Demeyer
Sophie Gruwez
Ann Decruynaere

Commissie stageschool
Brecht Maus
Marie Dedeurwaerdere

Commissie bekwaamheidsproef
Stefaan Voet

Commissie BUBA
Thomas Vuylsteke
Ignace Laplaese

Erkenningscommissie permanente vorming
Stefaan Voet

Commissie voorzitters jonge balies
Marie-Hélène Debaere
Yorick Van Rintel
Simon Vereecke
Brecht Gekiere

Commissie familierecht
Jan Droogne

Commissie publiek recht
Bram Vandromme
Bart De Becker
Bart Staelens
Meindert Gees

Commissie vreemdelingenrecht
Dominique Van Eenoo
Johannes Baelde

Commissie gerechtelijke mandaten ondernemingsrechtbank
Dirk Waeyaert

Commissie gerechtelijk recht
Stefaan Voet
Philippe De Jaegere

Commissie ADR
Carmen Matthijs

Commissie bewindvoering
Johan Decadt
Isabelle Goegebeur
Pascal Leys

Commissie csr
Kristoff Soete
Kathleen Segers

Commissie strafrecht
Paul Bekaert
Maarten Vandermeersch
Nicolaas Vinckier

Commissie deontologie & witwas
Rik Crivits
Philippe De Jaegere
Carmen Matthijs
Nicolaas Vinckier

Commissie collectieve voorzieningen
Frédéric Busschaert

Commissie kwaliteitszorg
Christian Vandenbogaerde

Commissie IT, digitalisering & GDPR
Jents Debruyne

Commissie welzijn
Frédéric Busschaert

Commissie witwaspreventie
Marie Dedeurwaerdere
Carmen Matthijs
Johan Speecke
Liesbeth Saelen
Bram Stragier
 

II. Commissies balie West-Vlaanderen

Commissie csr
Kristof Soete
Kathleen Segers
Sabine Wullus
Ives Feys
Dirk Waeyaert

Commissie curatoren
Rik Crivits
Brigitte Vander Meulen
Carmen Matthijs
Antoine Van Eeckhout
Dirk Waeyaert
Maarten Vinckier
Alain Vanryckeghem
Francis Volckaert
Jean Marie Verschelden

Commissie bewindvoering
Johan Decadt
Kathleen Segers
Tom Priem

Commissie deontologie
Nicolaas Vinckier
Klaas Vanneste
Ruth Vanooteghem
Marie-Hélène Debaere
Thierry Willems

Redactiecommissie Henri
Frédéric Busschaert
Frede Van In
Meindert Gees

Commissie financiën
Isabelle Jaques
Marie Dedeurwaerdere
Rik Crivits
Carmen Matthijs

Commissie erelonen
Alain Vanryckeghem
Marc Snick
Rik Demeyer
Alain Coulier
Alex Vrombaut
Guy Demeestere
Arnold Gits
Peter Sustronck
Philippe Vandromme
Hilde Vanhee
Curd Vanacker
Alex De Visscher
Koenraad Stubbe
Frank Lesage
Marleen Vandeputte
Ignace Laplaese
Karien Loontjens
Philippe Versyp
Mieke Portier

Stagecommissie
Brecht Maus
Bart Staelens
Filip Mourisse
Arielle Truant

Commissie tweedelijnsbijstand
Voorzitter
Filip Mourisse 

Familierecht, jeugd, geesteszieken
Sophie Gruwez (sectiehoofd)
Melanie Sevenant

Pieter-Jan Delodder
Judith Demeyer
Didier Scheldeman
Renée Foulon
Veerle Dewulf
Magali Mullebrouck
Kristl Vanhollebeke
Marjan Vandamme
Charlotte Lermyte

Strafrecht en wegverkeer
Rik Demeyer (sectiehoofd)
Stijn Leliaert

Veronique Hooghe
Bram Vercouter
Koen Stubbe
Naima Bouslama

BA – goederen – schulden – sociale en commerciële aangelegenheden
Ann Decruyenaere (sectiehoofd)
Nele Byvoet

Vinciane Delbaere
Philip Ghekiere
Ignace Laplaese

Administratief – vreemdelingen – grondwettelijk en fiscaal
Filip Mourisse (sectiehoofd)
Dominique Van Eenoo
Meggie Decroock

Johannes Baelde
Wendy Verstraete

Bibliotheekcommissie West-Vlaanderen
Alain Vanryckeghem
Karel Versteele
Bart De Becker
Robrecht Bauwens
Eva Roels
Carl Alexander
Ivan Coppens
Dries Lowyck
Evert Vandenwijngaert

Bibliotheekcommissie Brugge
Carl Alexander
Sigfried Sergeant
Ivan Coppens
Dries Lowyck
Evert Vandenwijngaert

Bibliotheekcommissie Ieper
Alain Vanryckeghem
Tine Verbeke
Peter Dewitte
Bruno De Rynck

Bibliotheekcommissie Kortrijk
Bart De Becker
Robrecht Bauwens
Nicolaas Vinckier
Eva Roels
Bram Vandromme
Rik Devloo
Sofie Debusschere
Pol Vieren

Bibliotheekcommissie Veurne
Dirk Waeyaert
Karel Versteele
Catharine Popeye

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.